❓MÁME OTÁZKY NA KONZÍLIUM ODBORNÍKOV❓

❓MÁME OTÁZKY NA KONZÍLIUM ODBORNÍKOV❓

❓MÁME OTÁZKY NA KONZÍLIUM ODBORNÍKOV❓

Konzílium včera rozhodlo o týchto opatreniach👇

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4915:vyhlasenie-konzilia-odbornikov-knsuasnej-pandemickej-situacii&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

Považujem za správne verejne položit tieto otázky:

❌ Odporúčate zatvárať školy (aj keď len regionálne a na krátko), kam chodia deti s pozitivitou 0,8% pri 300tis testoch týždenne a minimálnym podielom na hospitalizáciách. Zároveň neodporúčate zakázať bohoslužby v kostoloch ani v čiernych okresoch. Na bohoslužby chodia najmä starší občania, ktorých príjem do nemocníc nad 60 rokov tvoril 60% celkových príjmov, priemerný vek zomretých na COVID je 74 rokov. Akú to má logiku? SaS je zásadne proti zatváraniu škôl mimo pravidiel školského automatu.

❌Napriek nízkemu podielu detí na hospitalizáciach ste neprijali náš návrh znížiť ich váhu v automate zo súčasných nezodpovedajúcich 1/5 na lepšie zodpovedajúcich 1/10 a to napriek tomu, že v súčasne platnom automate sa píše: “V prípade, že sa nepreukáže výrazne vyššie riziko hospitalizácií u detí v prostredí Delta variantu (verzus Alpha variant), môže byť faktor 1/5 prehodnotený smerom k faktoru 1/10.” S týmto opatrením sa už teda vopred rátalo, znamená viac slobody pri zachovaní maximálnej možnej bezpečnosti a je na ňom zhoda v odbornej obci. Súhlasí ,alebo nesúhlasí s ním konzílium?

❓Rožírené zverejňovanie COVID štatistík o mŕtvych a ľudí napojených na umelú pľúcnu ventiláciu (UPV) v rozdelení “očkovaní/neočkovaní” medzi odporúčaniami nevidíme. Na stránke korona.gov je zverejnený len údaj o hospitalizovaných v tomto rozdelení. Súhlasilte alebo nesúhlasilte s návrhom SaS zverejniť ďalšie údaje, ktoré môžu pravdivo a reálne vykresliť skutočné dôsledky neočkovania sa?

Súčasne navrhujeme zverejňovať nie len percento a počet zaočkovaných/nazaočkovaných v pomere k hospitalizáciám, UPV a úmrtiam, ale aj údaj o pomere k veľkosti celkovej skupiny zaočkovaných alebo nezaočkovaných. Je tiež nutné zverejňovať priemerný vek hospitalizovaných, ľudí na UPV a mŕtvych v rozdelení očkovaní a neočkovaní.

❌ Prečo ste sa nestotožnili s návrhom SaS vysielať minimálne na RTVS denné reportáže a diskusie s odborníkmi (najlepšie priamo pracujúcimi pri lôžkach pacientov) na tému neodôvodnených obáv občanov a podceňovanie rizík (hoaxy), ktoré sa najčastejšie objavujú na sociálnych sieťach a v spoločnosti?

❌Navrhujete obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch. Ako konkrétne to myslíte? Stotožňujete sa s našim návrhom zaviesť v čiernom pásme režim OTP aj do MHD a iných verejných uzavretých priestorov? Zároveň upozorňujeme, že s núdzovým stavom ani zákazom vychádzania SaS nebude súhlasiť, pretože to pri súčasne platných ďalších obmedzeniach (ako je OTP režim) nepovažujeme za nutné.

❌Navrhujete v bordových a čiernych okresoch zatvárať všetky prevádzky od 22 hodiny aj pre zaočkovaných. Prečo? To je predsa drvivá väčšina Slovenska. Uvedomujete si, že takéto opatrenia výrazne znižujú motiváciu k očkovaniu na veľkej časti Slovenska a zároveň úplne ničia už tak zdevastovaných malých podnikateľov?

❓V odporúčaniach sme nenašli motivačný návrh SaS dať aj v čiernych okresoch akékoľvek prevádzky na úroveň bohoslužieb, tj. otvoriť pre očkovaných (ak je očkovaný personál) s podmienkou okamžitej stopky pri porušení pravidiel pre danú prevádzku. Prečo ste sa nestotožnili s našim návrhom? Ak má byť odpoveďou riziko, nepovažujete za minimálne rovnako rizikové bohoslužby pre dôchodcov v čiernych okresoch? Tie ste nechali otvorené.

❓Veľmi správne nabádate na akceleráciu podávania tretej dávky u starších osôb. Avšak náš návrh na otvorenie čakárne (ktorá zoraďuje záujemcov podľa veku a dopredu posúva starších občanov) pre všetky vekové skupiny od 18 rokov tam nevidíme. Uvedomujete si, že bez otvorenia čakárne pre celé obyvateľstvo nemusí byť dostatočný dopyt pre opätovné otvorenie veľkokapacitných očkovacích centier, ktoré očkujú najrýchlejšie?

❓Odporúčate motivovať obyvateľov na prvú dávku. Akú konkrétnu motiváciu máte na mysli? Považujete za správne platiť ľuďom navyše (okrem bezplatnej vakcíny) za to, že si budú chrániť svoje vlastné zdravie a život? Zároveň ste totiž neprijali naše odporúčanie motivovať nie očkovaného, ale očkujúceho (tj. obec, očkovacie centrum, lekára, zamestnávateľa) mimoriadnym príplatkom 50 eur za zaočkovaného. Zdravotníkov a tímov ochotných vychádzať do regiónov a čeliť nevôly antivaxerov je stále menej a zaslúžia si podľa nás mimoroadnu motiváciu, pretože môžu vyššej zaočkovanosti naviac pomôcť. Nesúhlasite?

❌ Odporúčate povinné očkovanie rizikových skupín tak, ako je to v zahraničí. Ktoré skupiny myslíte? Pretože vzhľadom na akútny nedostatok pracovníkov u nás to môže znamenať kolaps zdravotíctva (sestry) a sociálnej starostlivosti (opatrovatelia)? Bohužiaľ, aj pre nezvládnutú komunikáciu o maximálnych prínosoch a minimálnych rizikách očkovania, by títo ľudia v obave dávali radšej výpovede, ako sa podvolili príkazu povinnej vakcinácie. SaS považuje v súčasnej situácii za rozumnejšie umožnit týmto rizikovým skupinám prísny režim OTP s denným bezplatným testovaním na pracoviskách a zároveň zvýšiť dôraz na vzdelávanie a informovanosť o pomere rizík a prínosov vakcinácie. Nesúhlasíte?

❓Stotožňujete sa s našim návrhom umožniť kontrolovať zamestnávateľom zaočkovanosť svojich zamestnancov a navrhujete režim OTP v zamestnaní od červeného okresu vysšie. Uvažujete v tomto režime o rovnoprávnosti očkovaných a prekonaných, s čím tiež súhlasíme. Pýtame sa však, či nie je príliš rizikové dať na jednu úroveň s očkovanými aj prekonaných, ktorých časť po prekonaní slabej infekcie nemusí mať dostatočné množstvo protilátok. SaS preto odporúča štandardizivať test na neutralizačné protilátky proti Covid 19. Navrhujeme, aby len prekonaní s pozitívnym výsledkom takéhoto testu požívali po dobu 90 dní od výsledku testu rovnaké slobody ako očkovaní.

✅SaS oceňuje prácu a prínosy vysoko vážených odborníkov konzília. Považujeme však za správne diskutovať o niektorých ním navrhovaných opatreniach ako aj o opatreniach, ktoré považujeme za potrebné zaviesť.

✅Sme presvedčení, že systémovým krokom k zýšeniu motivácie k očkovaniu a tým aj k zvládnutiu pandémie je vyslať spoločnosti jasný signál, že pre zaočkovaných sa pandémia skončila.

Obr.: zdroj Martin Huba, Veda pomáha Autor správy, foto a správu publikoval Sloboda a Solidarita on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *