➡️🔴 AKTUALITY Z REZORTU VNÚTRA ZA UPLYNULÝ TÝŽDEŇ Prinášame prehľad aktualít z rezortu vnútra za posledný týždeň. Viac informác…

➡️🔴 AKTUALITY Z REZORTU VNÚTRA ZA UPLYNULÝ TÝŽDEŇ

Prinášame prehľad aktualít z rezortu vnútra za posledný týždeň. Viac informácií nájdete na stránke ministerstva 👉 https://www.minv.sk/?tlacove-spravy .
Prajeme príjemné čítanie. 🙂

➡ Pokračuje dialóg medzi Maďarskom a EK v oblasti tranzitnej migrácie 🌎

Vo štvrtok 14. septembra 2023 sa uskutočnilo online trilaterálne stretnutie medzi Maďarskom, Slovenskom a Európskou komisiou na tému sekundárnej migračnej trasy prechádzajúcej cez územie našich krajín. Na stretnutí bol prítomný zástupca generálnej riaditeľky DG HOME a schengenský koordinátor Olivier Onidi, zatiaľ čo Slovensko bolo zastúpené štátnym tajomníkom MV SR Martinom Kráľovičom. Štátny tajomník upozornil na zvýšený migračný tlak zo západobalkánskej trasy. Témou bol tiež proces registrácie migrantov v krajinách na vstupe do Európy. Maďarská strana navrhla, aby sa problémy riešili na úrovni policajných prezidentov a upozornila na zmeny v aktivitách prevádzačov migrantov. Na stretnutí sa diskutovalo aj o možnostiach financovania a rozšírenia spolupráce s Bulharskom a Gréckom. Všetci prítomní sa zhodli na dôležitosti komunikácie so susednými krajinami a Európskou komisiou pri riešení migračných otázok.

➡ Zo Slovinska sa vrátil tím, ktorý pomáhal pri odstraňovaní následkov povodní 🇸🇰🇸🇮

Slovenský tím zasahoval nepretržite od 11. augusta dokopy v 5 rôznych lokalitách na severovýchode Slovinska, kde upravoval brehy, rozširovali toky riek, čistili korytá od nánosov skál a nakladal prebytočný materiál, kamene a stromy na nákladné vozidlá. Z vyslania sa vrátil 14. septembra 2023. Ide tak o najdlhšie zahraničné vyslanie v modernej histórii Slovenska. Na základe nasadenia ťažkých pásových rýpadiel poskytnutých Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., následne Slovinsko požiadalo aj o ďalšiu pomoc. Po preverení svojich možností vodohospodári potvrdili možnosť poskytnutia 4 kusov nákladných áut/sklápačov s obslužným personálom od 28. augusta 2023. 4 nákladné autá/sklápače slúžili na presun naplaveného materiálu z postihnutých oblastí.

➡ Plán obnovy: ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup stacionárnych radarov a kamier 📹

So zámerom zvyšovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyhlásilo ministerstvo vnútra verejné obstarávanie na nákup moderných technických prostriedkov na automatizované odhaľovanie niektorých dopravných priestupkov. Podmienky verejného obstarávania boli stanovené v spolupráci s Prezídiom PZ aj na základe prípravných trhových konzultácií s viac ako 20 potenciálnymi dodávateľmi zo Slovenska, Česka, Španielska či Poľska. Predpokladaná hodnota zákazky je 72 707 922 € bez DPH. Predmetom verejného obstarávania je realizácia projektu Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky.

➡ Voľba poštou: odoslanie hlasovacieho lístka by si voliči nemali nechávať na poslednú chvíľu 🗳✉️📬

Približne 61 percent zaregistrovaných voličov na voľbu poštou doteraz nehlasovalo. Ministerstvo vnútra SR pripomína, že na odoslanie a doručenie návratnej obálky ostávajú už len necelé dva týždne. Lehota na podanie žiadosti o opakované zaslanie volebných materiálov do zahraničia zas uplynie budúci týždeň v stredu 20. septembra. Spolu sa na voľbu poštou zaregistrovalo 72 993 voličov. MV SR eviduje doteraz 28 500 návratných obálok od voličov z cudziny. Hlasovací lístok voliča bude započítaný v prípade, že návratná obálka bude doručená do podateľne Ministerstva vnútra SR na Drieňovej 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12. hodiny. Odoslanie hlasovacieho lístka by si voliči nemali nechávať na poslednú chvíľu vzhľadom na dlhšie doručovacie lehoty z niektorých vzdialenejších štátov.

➡ Všetko o téme hybridných hrozieb nájdete na novej webovej stránke hybridnehrozby.sk 💻📲⚠️

Centrum boja proti hybridným hrozbám Ministerstva vnútra SR (CBHH) spustilo novú webovú stránku www.hybridnehrozby.sk so zámerom poskytovať širokej aj odbornej verejnosti komplexné informácie o problematike hybridných hrozieb a súvisiacich témach. Spustenie nového webu je súčasťou kampane HOAXY SA NA MŇA NELEPIA, ktorá aktuálne prebieha. Zámerom bolo vytvoriť jeden portál, kde budú dostupné všetky základné informácie o danej problematike.

➡ Pracujeme na zvyšovaní odolnosti verejnej správy voči hybridným hrozbám🏫

Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR v stredu 13. septembra 2023 odprezentovalo verejnú verziu Hĺbkovej analýzy zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám. Dokument je reakciou na potrebu zmapovať slabé miesta verejnej správy vo vzťahu k hybridnému pôsobeniu. Cieľom dokumentu však nie je iba identifikovať zraniteľnosti, ale aj navrhnúť opatrenia na ich odstránenie. Analýza je výsledkom širokej spolupráce ministerstva vnútra s viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy a bezpečnostnými zložkami. Ide o prvý dokument tohto typu, v ktorom sú komplexne zmapované zraniteľnosti štátnej správy SR voči hybridným hrozbám. Detailné poznanie slabých miest je základným predpokladom pre úspešné čelenie skrytému, podvratnému pôsobeniu namierenému proti záujmom SR.

➡ Všetko podstatné o voľbách v podcaste Zvnútra o vnútre 🗳

V poradí deviate parlamentné voľby v histórii samostatnej SR sa uskutočnia 30. septembra. Organizačné zabezpečenie volieb má v gescii práve rezort vnútra. Do štúdia sme preto pozvali riaditeľku odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Evu Chmelovú, ktorá je zároveň zapisovateľkou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

DOZVIETE SA:
❓ Transparentnosť volieb garantujú viaceré kontrolné mechanizmy a poistky. Aké to sú?
❓ Na čo si majú dať pozor voliči, ktorí sa zaregistrovali na voľbu poštou, aby stihli odvoliť a bol ich hlasovací lístok platný?
❓ Prečo nie je možné vydať hlasovací preukaz aj opakovane, ak ho volič stratí?
❓ Ako môžu hlasovať voliči, ktorí sa pre zdravotné problémy nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti?
❓ Akým dokladom preukáže volič svoju totožnosť vo volebnej miestnosti?
❓ Môže si volič zobrať za plentu osobu, ktorá by mu pomohla s úpravou hlasovacieho lístka?

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *