🆘☀️ Ako postupovať, ak vidíte trpiace zviera uväznené v páľave na reťazi, koterci či v aute? 👉 Ak sa nedopracujete k majiteľovi,…

🆘☀️ Ako postupovať, ak vidíte trpiace zviera uväznené v páľave na reťazi, koterci či v aute?
👉 Ak sa nedopracujete k majiteľovi, rodine, susedom, starostovi, volajte políciu.
ℹ️ Ak ide o život, konajte. Prekonať prekážku s cieľom odvrátiť nebezpečenstvo vám pri záchrane života umožňuje zákon! Uvádza to Občiansky zákonník (ustanovenia § 415 a nasledujúce pod súhrnným názvom Predchádzanie hroziacim škodám) a v prípade, že nešlo nebezpečenstvo odvrátiť inak, nie ste za spôsobenú škodu zodpovední (ustanovenie § 418 ods. 1, O.z.).
☝️ Pri záchrane života zvieraťa je teda možné preliezť plot, vypáčiť koterec, rozbiť okno na aute či prekonať inú prekážku aj bez uhrádzania škody a na toto konanie je oprávnená aj iná osoba ako príslušník Policajného zboru.
✅ Po záchrane poskytnite zvieraťu tieň, vodu a ak treba vezmite ho k veterinárovi.

foto: bývalá útulkáčka Letkova na prázdninách

Autor správy, foto a správu publikoval Sloboda zvierat on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.