👇Aj takéto nádherné ornamenty môžete vidieť v Archív Slovenskej akadémie vied , v osobnom fonde 📚významného slovenského etnograf…

👇Aj takéto nádherné ornamenty môžete vidieť v Archív Slovenskej akadémie vied , v osobnom fonde 📚významného slovenského etnografa a jazykovedca👨Adama Prandu (1924 – 1984).
✒Ako sám píše, na jeho cestách ho nadchýnalo „ornamentálne a farebné bohatstvo ľudových tkanín, výšiviek a čipiek, ktoré sú vo svojom výtvarnom výraze takmer neprekonateľné a ktoré nenapodobní nijaký stroj, iba iné citlivé ruky a nadanie ženy“.🪡
🔷PhDr. Adam Pranda, CSc., najskôr v Ústredí ľudovej a umeleckej tvorby (ÚĽUV), neskôr v Národopisnom ústave SAV (dnes Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.) prepájal svoju lásku k ľudovému umeniu so systematickým vedeckým výskumom🧐. Vďaka tomu dnes môžeme vidieť výsledky jeho práce či už z oblasti jazykovedy, ľudovej umeleckej výroby, ľudových remesiel, alebo výtvarného umenia📖. 👉Veľkým prínosom okrem iného bola aj realizácia záchranného výskumu ľudovej kultúry (Čičmany, Riečnica – Harvelka), založenie edície Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry📚 alebo príprava konceptu Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska📓.
👇👉

Autor správy, foto a správu publikoval Slovenská akadémia vied on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.