📢 ROZŠIRUJEME A MODERNIZUJEME SIEŤ SIRÉN 📢 Do konca roku 2022 plánujeme výstavbu 6️⃣2️⃣0️⃣ diaľkovo ovládaných elektronických s…

📢 ROZŠIRUJEME A MODERNIZUJEME SIEŤ SIRÉN 📢

Do konca roku 2022 plánujeme výstavbu 6️⃣2️⃣0️⃣ diaľkovo ovládaných elektronických sirén v 465 mestách a obciach po Slovensku. Zvýši sa tým pokrytie účinným výstražným signálom sirén obyvateľov žijúcich na trvale obývanom zastavanom území na 8️⃣0️⃣ percent z terajších 58. 👍

⛈ Nové sirény zvýšia úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy. Pomôcť uchrániť životy, zdravie a majetok pri živelných pohromách môže práve včasné varovanie obyvateľstva. Základným systémom varovania je sieť sirén, ktorých prevádzku zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR.

🇪🇺 Projekt Budovanie systému včasného varovania podporila Európska únia cez operačný program Kvalita životného prostredia. Slovensko naň získalo finančné prostriedky vo výške 24,9 milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. S výstavbou sa začalo v marci tohto roka.

📢 V súčasnosti máme na Slovensku 911 elektronických sirén vo vlastníctve MV SR a 844 elektronických sirén autonómnych systémov, ktoré vlastnia a prevádzkujú ohrozovatelia (napríklad závody, elektrárne, zimné štadióny a podobne).

📢 Mnohé mestá a obce sú vybavené aj elektromotorickými sirénami vybudovanými pred 30 rokmi, ktoré sú zastarané, poruchové a nespĺňajú podmienky vyhlášky.

📢 Nové elektronické sirény sa preto montujú na miestach, kde sú nevhodné alebo už nefunkčné elektromotorické sirény. Stavajú sa tiež v lokalitách, kde sirény chýbajú a kde obce nemajú bezdrôtový rozhlas, ktorý popri sirénach slúži ako ďalší technický prostriedok varovania obyvateľstva.

☀️ Zaujímavosťou je, že sirény budú umiestnené aj na 38 stožiaroch so solárnym panelom a ďalších 33 slnečných panelov bude na strechách budov, kde je problematické zavedenie elektrických káblov.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *