🕯 Dňa 25. marca 1942 bol z Popradu vypravený prvý transport slovenských Židov do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho …

🕯

Dňa 25. marca 1942 bol z Popradu vypravený prvý transport slovenských Židov do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz.

Do vagónov, pôvodne určených na prepravu dobytka, muselo nastúpiť 1.000 osôb z vtedajšej Šarišsko-zemplínskej župy a Tatranskej župy. Vlak opustil slovenské územie pri obci Skalité a do cieľa svojej cesty došiel 26. marca 1942. Začala sa tým prvá vlna deportácií Židov zo Slovenska.

Národná rada Slovenskej republiky ako zákonodarný orgán Slovenskej republiky, pevne stojac na hodnotách slobody, demokracie a ľudskej dôstojnosti, ani dnes nezabúda na príkoria a zločiny, ktorých sa dopustila štátna moc v období rokov 1939 až 1945.

Za zvlášť odsúdeniahodné považuje násilné deportácie občanov židovského pôvodu z územia vtedajšej Slovenskej republiky, ku ktorým došlo od 25. marca 1942 do 20. októbra 1942.

Po tom, ako štát obral vlastných občanov o majetok a zbavil ich občianskych a ľudských práv, pristúpil v uvedenom období k ich deportáciám do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov. Drvivá väčšina deportovaných bola v týchto táboroch zavraždená alebo v nich zahynula v dôsledku útrap.

Za deportáciu každej osoby vtedajší štát hanebným spôsobom zaplatil nacistickému Nemecku 500 ríšskych mariek.

Následky holokaustu pociťuje slovenská spoločnosť dodnes. Napriek jeho verejnému schvaľovaniu sa však našli statoční občania, ktorí ukrývali prenasledovaných Židov a pomáhali im. Vyjadrujeme preto úctu všetkým, ktorí riskovali vlastný život, aby svojich spoluobčanov zachránili pred prenasledovaním.

Tragické skúsenosti z našej minulosti nás utvrdzujú v presvedčení, že len pluralitná demokratická spoločnosť je skutočne schopná garantovať dodržiavanie ľudských a občianskych práv.

Autor správy, foto a správu publikoval Sloboda a Solidarita on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *