🕵️‍♂️ HĽADÁME HLAVNÉHO KONTROLÓRA/KU MESTA KOŠICE 👉 Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice sa uskutoční tajným hlasovaním posla…

🕵️‍♂️ HĽADÁME HLAVNÉHO KONTROLÓRA/KU MESTA KOŠICE

👉 Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

✔️ Medzi podmienky, ktoré musí adept splniť, je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

📑 Prihlášky je potrebné doručiť najneskôr do stredy 1. decembra 2021 do 12:00 hod. s termínom nástupu do funkcie od 1. januára 2022.

📬 Prihlášku do výberového konania spolu s príslušnými dokladmi a potvrdeniami je potrebné doručiť na adresu: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice.
📨 Prihlášku môžete priniesť aj do podateľne Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, prízemie, trakt D, pracovisko č. 11
☝️ Rozhodujúci je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.

✉️ Obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice – NEOTVÁRAŤ“.

ℹ️ Podrobné informácie o výberovom konaní nájdete naskenovaním QR kódu alebo na stránke mesta Košice: https://www.kosice.sk/mesto/volba-hlavneho-kontrolora-mesta-kosice

Autor správy, foto a správu publikoval Košice – Mesto Košice on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *