🗳 INFOKAMPAŇ PRED REGIONÁLNYMI VOĽBAMI: OBCE ZVEREJNIA ZOZNAMY KANDIDÁTOV DO 4. OKTÓBRA Obce a mestá doručia najneskôr do utor…

🗳 INFOKAMPAŇ PRED REGIONÁLNYMI VOĽBAMI: OBCE ZVEREJNIA ZOZNAMY KANDIDÁTOV DO 4. OKTÓBRA

Obce a mestá doručia najneskôr do utorka 4. októbra do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania spojených župných a komunálnych volieb. V oznámení uvedú okrem času aj volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

❗️Zoznamy zaregistrovaných kandidátov zverejnia obce najneskôr do 4. októbra spôsobom v mieste obvyklým. Voliči nájdu zoznamy na úradnej tabuli jednotlivých obcí, miest a mestských častí a na ich webovom sídle, ak ho majú zriadené.

Volebné komisie mali lehotu na zaregistrovanie kandidátov do 14. septembra. Lehota na zverejnenie do 4. októbra je stanovená z dôvodu, že v prípade nezaregistrovania kandidáti majú právo podať návrh do 3 dní od prevzatia rozhodnutia na súd na ich doregistrovanie. Súd má 3 dni lehotu na rozhodnutie, či návrhu vyhovie alebo nie. Ak volebná komisia zaregistrovala všetkých kandidátov, môže ich mená a zákonom ustanovené údaje o nich uverejniť ihneď.

✉️ DVE OBÁLKY
⚪️ Spojené voľby sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Na hlasovanie obecných poslancov, respektíve mestských zastupiteľstiev, starostu či primátora bude slúžiť biela obálka.
🔵 Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky.
____________
ℹ Ďalšie informácie k téme spojených volieb nájde verejnosť na odkaze: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.