🟢 🟢🟢 HĽADAJÚ SA ODBORNÍCI 🟢 🟢🟢 do nového Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 👉 O Národnom inštitút…

🟢 🟢🟢 HĽADAJÚ SA ODBORNÍCI 🟢 🟢🟢
do nového Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

👉 O Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

Od 1.1.2022 vznikne Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ktorý sa stane významnou súčasťou slovenskej liekovej politiky. Inštitút bude odborným poradným orgánom ministerstva zdravotníctva, jeho fungovanie a financovanie však bude politicky nezávislé (upravené nedávno schváleným zákonom 358/2021 Z.z.). Cieľový personálny stav je 22 zamestnancov, sídlom je Bratislava. Príprava inštitútu spadá pod kompetenciu Oddelenia agentúry pre HTA na Ministerstve zdravotníctva. Na tomto oddelení sú aktuálne 5 zamestnanci, od januára 2022 prejdu pod nový inštitút.

📄 NÁPLŇ PRÁCE

Hodnotenie nových zdravotníckych technológií (liekov, pomôcok, či prístrojov), na základe princípov medicíny založenej na dôkazoch v medzinárodnom štandarde EUnetHTA.

– Aby mohli byť nové technológie hradené z verejného zdravotného poistenia, potrebujú preukázať, že prinášajú dostatočný prínos vzhľadom na ich náklady. V tomto procese sa výrobcovia snažia o to, aby ich produkt mohol byť v čo najväčšej miere hradený. Našou hlavnou úlohou v inštitúte bude zhodnotiť technológie na základe dostupných dát čo najobjektívnejšie a navrhnúť maximálnu úhradu, ktorú je v možnostiach štátu za preukázaný prínos zaplatiť.

– Hodnotenie obsahuje najmä prácu s klinickými štúdiami, vedeckými publikáciami, odporúčaniami zahraničných HTA agentúr, medzinárodnými klinickými štandardmi, lokálnymi a zahraničnými dátami, aj s Excelom. S potrebným doškolením rátame.

Tvorba analýz v ďalších témach slovenského zdravotníctva vo veci zvyšovania kvality a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti.

– Témy si budeme vyberať na základe podnetov z ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovni, od pacientov, odborníkov, ale aj z vlastnej iniciatívy.

📌 KOHO IDEÁLNE HĽADÁME

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie v oblasti medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, prírodných vied, matematiky, ekonómie, práva, etiky alebo spoločenských vied. Preferujeme vzdelanie z univerzít, ktoré sa umiestňujú v medzinárodných rebríčkoch hodnotení.

Pracovné skúsenosti: v oblasti HTA (hodnotenie zdravotníckych technológií), medicíny, farmácie, verejného zdravotníctva, analýz, dát alebo štatistiky. Príležitosť vieme ponúknuť aj absolventom.
Možný nástup: najlepšie od 1.1.2022, možná dohoda na neskoršom nástupe v priebehu 2022.

Osobnostné predpoklady: hľadáme motiváciu v oblasti zdravotníctva, schopnosť rýchleho učenia sa, schopnosť práce v tíme, hľadanie riešení, prijímanie spätnej väzby, kritické myslenie, pozitívne uvažovanie.

📊 ČO VIEME PONÚKNUŤ

Dopad na zdravotníctvo: možnosť byť pri vzniku a tvorení procesov v inštitúcii, ktorá má potenciál mať zásadný vplyv na zlepšovanie slovenského zdravotníctva. Hodnotenia inštitútu môžu usporiť milióny eur a viesť k vyšším štandardom liečby.

Kariérny rast a vzdelávanie: z povahy práce budú naši zamestnanci neustále získavať nové vedomosti; ponúkame aj účasti na školeniach, konferenciách a teambuildingoch.
Plat: v závislosti od skúsenosti v rozmedzí 1 500 – 3 000 eur. Možné odmeny.

Predpokladané benefity: príspevok na DDS do výšky 3% z platu; karta MultiSport s minimálnym doplatkom; flexibilný pracovný čas; možnosť čiastočnej práce na home-office aj mimo COVID-19.

🇬🇧🇺🇸 ZNALOSŤ ANGLICKÉHO JAZYKA

Najmenej úroveň C1: veľká časť našej práce bude prebiehať v anglickom jazyku.

📧📧📧 Ak ťa ponuka zaujala, prosím pošli nám svoje CV na adresu: hta@health.gov.sk 📧📧📧

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *