🟢 JARNÉ UPRATOVANIE 2022 🟢 🔸 Mesto Poprad ako každoročne aj v roku 2022 organizuje na obvyklých miestach jarné upratovanie. 🔸 …

🟢 JARNÉ UPRATOVANIE 2022 🟢

🔸 Mesto Poprad ako každoročne aj v roku 2022 organizuje na obvyklých miestach jarné upratovanie.

🔸 Pristavené veľkoobjemové kontajnery VOK sú určené pre obyvateľov mesta, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom o odpadoch.

🔸VOK-y sú určené pre obyvateľov, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbaviť ➡️ drobného stavebného odpadu (obklady z udržiavacích prác a pod.) a ➡️ objemového odpadu (napr. staré nábytky, okná, dvere a pod).

🔸 Počas jarného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbaviť aj konárov z údržby záhrady, ktoré nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa nich, keďže sú následne drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene.

❌ Do VOK-ov nesmú byť ukladané stavebné odpady (tie musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o ich likvidácii), elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a pod. ❌

✅ Tohto odpadu sa môžu obyvatelia celoročne zbavovať v zberných centrách ➡️ na Ul. L. Svobodu a na Hraničnej ulici.

🔸 Žiadame obyvateľov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad neukladali vedľa VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK, striktne dodržiavali termíny jarného upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali.

❗️ Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jarného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.

⚠️ Upozornenie:
Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jarného upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút.

Autor správy, foto a správu publikoval Poprad – oficiálna stránka mesta on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *