🧐 Hľadáme externých odborných hodnotiteľov žiadostí z Plán obnovy a odolnosti SR Vhodní uchádzači sa zapoja do procesu skvalit…

🧐 Hľadáme externých odborných hodnotiteľov žiadostí z Plán obnovy a odolnosti SR

Vhodní uchádzači sa zapoja do procesu skvalitňovania slovenského zdravotníctva. Prioritne pri rozširovaní a obnove siete mobilných hospicov, domácej ošetrovateľskej starostlivosti či zlepšenia plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie.

Externí hodnotitelia hrajú významnú úlohu pri implementácii plánu obnovy a zároveň zefektívňujú proces posudzovania jednotlivých žiadostí.

Úspešní uchádzači musia spĺňať viacero podmienok. Musia byť bezúhonní, nesmeli byť zapojení do príprav žiadnej zo žiadostí, spĺňať odborné náležitosti, uviesť skúsenosti z daných oblastí a predložiť doklad o príslušnom vzdelaní.

Dokumenty a formuláre k žiadosti nájdete na našom webe:

https://health.gov.sk/Clanok?Rezort-hlada-hodnotitelov-na-vyzvy-POO_hospice-ADOS-radioterapia

Žiadosti o zaradenie môžu uchádzači zasielať na mail:

planobnovy@health.gov.sk.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.