Na Úrade vlády Slovenskej republiky veríme, že zvyšovanie 𝗱𝗼̂𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗼𝗯𝗰̌𝗮𝗻𝗼𝘃 𝘃 𝗶𝗻𝘀̌𝘁𝗶𝘁𝘂́𝗰𝗶𝗲 verejnej správy je jedným zo základnýc…

Na Úrade vlády Slovenskej republiky veríme, že zvyšovanie 𝗱𝗼̂𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗼𝗯𝗰̌𝗮𝗻𝗼𝘃 𝘃 𝗶𝗻𝘀̌𝘁𝗶𝘁𝘂́𝗰𝗶𝗲 verejnej správy je jedným zo základných pilierov fungujúcej demokratickej spoločnosti. K ideálnemu stavu...