CYKLISTI PATRIA TIEŽ DO ŠTATISTIKY O DOPRAVNÝCH NEHODÁCH 🚴‍♂️ ☝Tak ako sme vás informovali včera o dopravných nehodách spôsoben…

CYKLISTI PATRIA TIEŽ DO ŠTATISTIKY O DOPRAVNÝCH NEHODÁCH 🚴‍♂️

☝Tak ako sme vás informovali včera o dopravných nehodách spôsobenými chodcami, tak aj dnes sme pripravili informácie k najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky, medzi ktorých patria aj cyklisti.
☝Bratislavskí dopravní policajti zaznamenali v poslednom období nárast počtu dopravných nehôd, ktoré boli zavinené práve cyklistami.
👉Za obdobie od januára 2022 do 25.06.2022 evidujeme na území bratislavského kraja 18 nehôd, kde bol na vine práve cyklista, čo je viac ako 50 % z počtu nehôd, kde bol účastníkom cyklista.
👉V 4 prípadoch bola vykonanou dychovou skúškou nameraná aj prítomnosť alkoholu v dychu cyklistom – hodnota vydychovaného vzduchu bola vždy vyššia ako 1 promile a v 1 prípade pod promile.
👉Pri dopravných nehodách s účasťou cyklistov (ktoré neboli, ale aj boli zavinené cyklistami s počtom 35) nebol žiadny usmrtený, ťažko zranený 1 cyklista a s ľahkými zraneniami obišlo až 29 cyklistov.

❗V tejto súvislosti vám pripomíname niektoré ustanovenia zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. týkajúce sa cyklistov v cestnej premávke:

➡️ Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov.
➡️ Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo
➡️ Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky
➡️ Osoby mladšie ako desať rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú, a osoby, ktoré ich vezú podľa odseku 3, smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov
➡️ Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky
➡️ V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba
➡️ Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky
➡️ Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou
➡️ Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca
➡️ Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť
➡️ Pred vjazdom na priechod pre cyklistov, ktorý je vyznačený mimo križovatky, sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva
➡️ Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy
➡️ Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

Autor správy, foto a správu publikoval Polícia SR – Bratislavský kraj on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.