ĎALŠÍ MÍĽNIK SPLNENÝ – REFORMA VYSOKÉHO ŠKOLSTVA BOLA SCHVÁLENÁ Vzdelanie je jedným zo základných predpokladov rozvoja spoločno…

ĎALŠÍ MÍĽNIK SPLNENÝ – REFORMA VYSOKÉHO ŠKOLSTVA BOLA SCHVÁLENÁ

Vzdelanie je jedným zo základných predpokladov rozvoja spoločnosti, technológií, umenia a vedy. Je zodpovednosťou štátu vytvoriť také podmienky, aby vysoké školstvo riadne a zodpovedne plnilo celospoločenské úlohy, pripravovalo študentov na odborný život a bolo atraktívne nielen pre Slovenských, ale aj zahraničných študentov.

Po takmer dva roky trvajúcom procese bola dnes v Národnej rade Slovenskej republiky schválená veľmi potrebná a nevyhnutná reforma vysokého školstva.

Toto sú najdôležitejšie opatrenia:

– funkčné miesta docentov a profesorov pre zahraničných pedagógov;

– zjednodušenie uznávania zahraničného vzdelania;

– skrátenie dĺžky externého štúdia;

– transparentnejšia a objektívnejšia kontrola financovania vysokých škôl a projektov.

Jedným z hlavných cieľov reformy je dať slovenským študentom kvalitu, ktorá ich presvedčí, aby neodchádzali za vzdelaním do zahraničia. Štúdium na Slovensku pre nich musí byť atraktívne a poskytnúť im také kvalitné vzdelanie, aké by dostali na školách v zahraničí. Dnes schválená reforma je základným kameňom veľkej transformácie, ktorá má prispieť k lepšiemu životu doma na Slovensku.

Autor správy, foto a správu publikoval Juraj Šeliga – Za ľudí on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *