Dobré správy. Vďaka novele zákona, v súlade s požiadavkami nariadenia EP a Rady (EÚ), sa podľa Memoranda odborníkov k pripravova…

Dobré správy. Vďaka novele zákona, v súlade s požiadavkami nariadenia EP a Rady (EÚ), sa podľa Memoranda odborníkov k pripravovanej novele „na Slovensko dostanú riešenia na zvýšenie efektivity a transparentnosti posudzovania klinických skúšaní liekov a zdrav. pomôcok“ a „komplexne vyrieši súčasné nepriaznivé legislatívne prostredie“. Čo je najdôležitejšie, z moderných liekov môžu najviac benefitovať pacienti. 💊

Viac v príspevku od našej Andrea Letanovská SPOLU – občianska demokracia ⬇️

Dnes sa v parlamente podarila výborná vec. 👍
Poslanci schválili novelu zákona č.362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, vďaka ktorému Slovensko bude harmonizovať pravidlá pre schvaľovanie a vykonávanie klinického skúšania v Európskej únii. 🔬

⏰ Termín bol šibeničný, nový systém na posudzovanie klinických skúšaní prichádza do funkčnosti už 1. februára 2022. Súčasťou zákona je aj novozriadená etická komisia pre klinické skúšanie, ktorá bude posudzovať etické aspekty klinických skúšaní liekov, zdravotníckych pomôcok a štúdii výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro prostredníctvom elektronického EÚ portálu.

🍀 Príprava tejto novely nám ukázala jednu veľmi dôležitú vec, a tou je vzájomná podpora v sektore, komunikácia a spolupráca. Na zákone okrem Ministerstva zdravotníctva SR a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv úzko spolupracovali renomovaní odborníci, stavovské organizácie a pacientské organizácie. 🤝

Vďaka tejto novele, v súlade s požiadavkami nariadenia EP a Rady (EÚ), sa podľa Memoranda odborníkov k pripravovanej novele „na Slovensko dostanú riešenia na zvýšenie efektivity a transparentnosti posudzovania klinických skúšaní liekov a zdrav. pomôcok“ a „komplexne vyrieši súčasné nepriaznivé legislatívne prostredie“. 👏

Čo je najdôležitejšie, z moderných liekov môžu najviac benefitovať pacienti. 💊🩺

Je nesmierne dôležité, aby sa zákony pripravovali odborne v spolupráci so všetkými aktérmi, ktorí majú demokratické právo vysloviť svoj pohľad a skúsenosť a zároveň neboli nástrojom politikov na populistické zbieranie voličských hlasov, presadzovanie ideológii, či vzájomných súbojov.👨‍🔬👩‍⚕️ Autor správy, foto a správu publikoval SPOLU – občianska demokracia on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.