Má Slovensko ambíciu byť klimatickým majákom? Snívajme ďalej. 🤦‍♀️ Prečo? 👇🤷‍♀️ Nuž, zajtra sa uskutoční zasadnutie Rady pre do…

Má Slovensko ambíciu byť klimatickým majákom? Snívajme ďalej. 🤦‍♀️

Prečo? 👇🤷‍♀️
Nuž, zajtra sa uskutoční zasadnutie Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, na ktorom sa bude diskutovať aj o obnoviteľných zdrojoch energie. No a po tom, čo sme videli stanovisko SR k smernici o obnoviteľných zdrojoch energie musíme povedať, že sa veru žiadny zázrak nekoná. Pozícia SR je totiž katastrofálna, ako pre klímu, tak aj pre biodiverzitu a širšie životné prostredie.

V rýchlosti a zjednodušene by sa dala pozícia Slovenska zhrnúť asi takto:

❌SR sa odmieta zaviazať k navýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov v našom energetickom mixe. (Len pre info, takáto pozícia nie je v súlade s deklarovanou snahou dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, ale ani len s programovým vyhlásením samotnej súčasnej vlády. Oh, a náš súčasný cieľ je hlboko pod tým, čo potrebujeme, aby sme udržali oteplenie pod 1.5 °C.).

❌ SR nesúhlasí so sprísnením kritérií používania energie z biomasy. Do cieľov v oblasti obnoviteľnej energie by spaľovanie dreva vyťaženého priamo z lesov vôbec nemalo byť zahrnuté.

❌SR nesúhlasí so sprísnením kritérií používania energie z biomasy biopalív. Naozaj chceme podporovať biopalivá prvej generácie, ktoré zaberajú pôdu, ktorá by mala byť využívaná na pestovanie plodín pre priamu ľudskú spotrebu, podkopávajú potravinovú bezpečnosť a vzhľadom na ich priemyselnú výrobu môžu mať širokú škálu negatívnych následkov na životné prostredie a biodiverzitu?

❌ SR odmieta záväzné cieľe pre obnovu budov.

👉Relevantné dokumenty nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LPEU/2021/456

autor správy a foto Greenpeace Slovensko on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.