MEDZINÁRODNÝ DEŇ TOLERANCIE

MEDZINÁRODNÝ DEŇ TOLERANCIE ❤️

1️⃣6️⃣. novembra si pripomíname Medzinárodný deň tolerancie, ktorý je významným dňom v poukazovaní na rôznorodosť ľudského bytia a rešpektovanie univerzálnych ľudských práv.

Odbor Prevencia kriminality MV SR a Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (WRAX) sa nám v tento deň prihovárajú krátkym videom s názvom VRAX za toleranciu. Vyjadrujú v ňom význam a dôležitosť tolerancie, ktorú treba v prvom rade začať žiť.

Jednostranné a stereotypné vnímane sveta podnecuje spoločnosť nielen k individuálnej, ale aj ku kolektívnej neznášanlivosti. História nám ukazuje mnoho príkladov, kedy netolerancia spôsobila mnohé katastrofy a utrpenia. Preto je nutné urobiť všetko preto, aby sa história neopakovala. V dnešnej dobe sa tento deštruktívny fenomén prenáša čoraz viac aj prostredníctvom sociálnych sietí.

💬 “Preto je nutné o tolerancii nielen hovoriť, ale ju aj v praxi aplikovať. Predsudky a rôzne formy nenávistného správania či zmýšľania sú všadeprítomné a vnímame, že v čase pandémie ešte vyhrotenejšie. Je dôležité naučiť sa rozlišovať medzi faktami a manipulatívnym obsahom a eliminovať tým šírenie nenávisti. Obzvlášť v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu,“ zdôraznil Roman Mikulec – minister vnútra SR, ktorý je predsedom výboru.

VRAX je odborným orgánom Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zriadený v rámci štruktúr kancelárie ministra vnútra pre otázky týkajúce sa rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, anticiganizmu, islamofóbie, homofóbie, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie. Tvorí ho široké spektrum odborníkov z jednotlivých rezortov, ako aj z mimovládneho sektora či akademickej obce.

Výbor sa podieľal na príprave aktuálne platnej Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024, ktorá bola schválená v januári 2021.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *