MIESTO DOPRAVNEJ NEHODY NIE JE FOTOŠTÚDIO! FOTODOKUMENTÁCIU SI NA ŃOM UROBÍME MY Častokrát sa nájdu vodiči, ktorí pri spozorov…

MIESTO DOPRAVNEJ NEHODY NIE JE FOTOŠTÚDIO!
FOTODOKUMENTÁCIU SI NA ŃOM UROBÍME MY

Častokrát sa nájdu vodiči, ktorí pri spozorovaní akejkoľvek udalosti v cestnej premávke upriamia svoju pozornosť práve na danú udalosť. Ich záujem sa uberá nesprávnym smerom a nevenujú dostatočnú pozornosť svojej jazde.
V priebehu uplynulých dní sme Vás informovali o niekoľkých vážnych dopravných nehodách. Pri jednej z nich, pri rannej dopravnej nehode na zjazde z diaľnice D4 v smere na Ivanku pri Dunaji sme zaznamenali práve tento prístup vodičov. Zvedavci za volantom spomaľovali premávku práve vyhotovovaním fotografii z miesta dopravnej nehody za jazdy. Za toto nerozvážne počínanie a ohrozovanie iných uložená dopravnými policajtmi len za prvú pol hodinu dokumentovania nehody bola štyrom vodičom bloková pokuta vo výške 150 ,-
Preto opätovne zdôrazňujeme a vyzývame vodičov, aby sa plne venovali vedeniu motorového vozidla, dodržiavali bezpečný odstup od iných vozidiel a rešpektovali pokyny polície.
Legislatívne upravené v: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20220801#paragraf-4.odsek-2.pismeno-m

Autor správy, foto a správu publikoval Polícia SR – Bratislavský kraj on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.