NIEKEDY MÁ PÁTRANIE PO NEZVESTNÝCH OSOBÁCH TRAGICKÝ ZÁVER SÚ VŠAK PRÍPADY KEDY POLICAJTI NEZVESTNÉ OSOBY VYPÁTRAJÚ „V HODINE DVA…

NIEKEDY MÁ PÁTRANIE PO NEZVESTNÝCH OSOBÁCH TRAGICKÝ ZÁVER
SÚ VŠAK PRÍPADY KEDY POLICAJTI NEZVESTNÉ OSOBY VYPÁTRAJÚ „V HODINE DVANÁSTEJ“

▪️ V uplynulom období sme na území bratislavského kraja zaznamenali niekoľko prípadov, kedy nám bola príbuznými nahlásená nezvestnosť osôb – rôzneho veku. V takýchto prípadoch bezodkladne po prijatí oznámenia o nezvestnosti policajti začínajú vykonávať všetky potrebné úkony s cieľom vypárania osoby v čo najkratšom čase, za využitia všetkých zákonných možností a postupov. V takýchto prípadoch využívame aj pomoc a asistenciu rôznych občianskych združení, ktoré rovnako svojimi prostriedkami a silami vykonávajú úkony smerujúce k vypátraniu nezvestných osôb. V neposlednom rade ak si to situácia vyžaduje, obraciame sa aj prostredníctvom oficiálnych FB stránok Policajného zboru a formou tlačových správ pre médiá na verejnosť, so žiadosťou o pomoc pri pátraní.
▪️ Nie vždy sa takéto situácia končia aj napriek maximálnemu nasadeniu a využitiu všetkých dostupných síl, prostriedkov a postupov úspešne, tzn. vypátraním nezvestnej osoby.
Stretávame sa aj s prípadmi, kedy sa ľudia dobrovoľne rozhodnú ukončiť svoj život. Úlohou polície je v prvom rade predísť, prípadne zabrániť takémuto konaniu, a ak k nemu už dôjde tak prvoradým cieľom je vyšetriť, či smrť osoby nebola spôsobená cudzím zavinením.

▪️ Len za obdobie posledných dvoch dní, boli na policajných oddeleniach v pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III nahlásené dva prípady nezvestnosti mladých ľudí. K poslednému došlo v priebehu včerajšieho dňa, kedy matka 15-ročného dievčaťa, nahlásila jej nezvestnosť a zároveň uviedla, že dieťa si môže ublížiť. Policajti sa ihneď po prijatí oznámenia začali zaoberať pátraním na základe poskytnutých informácií od matky. Mladé dievča sa podarilo lokalizovať v priestoroch jedného z obchodných centier, avšak zjavne pod vplyvom omamných látok – pravdepodobne liekov. Dievča po chvíli začalo upadať do bezvedomia a nekontrolovane sa triasť. Policajti ktorí dievča lokalizovali mu poskytli potrebnú prvú pomoc, uložili do stabilizovanej polohy, privolali na miesto RZP a až do jej príchodu jej pomáhali. Záchranári po príchode ju previezli k ošetreniu do jednej z nemocníc.

▪️ Aj v súvislosti s vyššie uvedenými prípadmi apelujeme na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde a s kým trávia ich deti voľný čas a so svojimi deťmi komunikovali.

Zároveň dávame do pozornosti aj kontakty na Linku dôvery (055/ 622 2323) alebo Linku nádeje (055/ 644 1155) pre poskytnutie potrebnej konzultácie s odborníkmi. Tie fungujú non stop. V prípade potreby samozrejme kontaktujte aj políciu na bezplatnom čísle 158.

Dávame do pozornosti aj Linku detskej istoty, na telefónnych číslach 116111 Linka pomoci pre deti a mladých ľudí a 116000 Krízová linka pre nezvestné a hľadané deti, môžu deti a mládež bezplatne a nonstop využívať psychosociálne poradenstvo anonymne, bezplatne a 24 hodín – 365 dní v roku.

Autor správy, foto a správu publikoval Polícia SR – Bratislavský kraj on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *