OPATRENIA PODĽA COVID AUTOMATU OD 15. NOVEMBRA

OPATRENIA PODĽA COVID AUTOMATU OD 15. NOVEMBRA

OPATRENIA PLATNÉ V ČERVENÝCH, BORDOVÝCH A ČIERNYCH OKRESOCH

Od pondelka 15.11.2021 bude osem okresov v červenej farbe, celkovo 19 okresov bude v bordovej farbe, v čiernej ich bude 52. Aktualizáciu mapy okresov podľa COVID automatu schválila vláda SR.

Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka zosumarizované opatrenia platné pre tieto farby okresov vyplývajúce z vyhlášok.

⚫️ V čiernej fáze (3. stupeň ohrozenia) sú okresy:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov,
Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Gelnica, Humenné, Ilava, Kežmarok, Košice – okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen

🟣 V bordovej fáze (2. stupeň ohrozenia) sú okresy:

Dolný Kubín, Galanta, Hlohovec, Skalica, Malacky, Žilina, Myjava,
Nitra, Pezinok, Prešov, Prievidza, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Senec, Sabinov, Trenčín, Trnava, Zlaté Moravce

🔴 V červenej fáze (1. stupeň ohrozenia) sú okresy:

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Dunajská Streda, Komárno, Šaľa

Hodnotenie zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva pre 46. kalendárny týždeň nájdete tu: https://bit.ly/hodnotenie-46KT

RÚŠKA

🔴 Červené okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

🟣⚫️ Bordové a čierne okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, repsirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 250

NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
• PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu.
• Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu.

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

PREVÁDZKY A PODUJATIA

Prevádzky, okrem typov prevádzok stanovených vyhláškou, a organizátori hromadných podujatí si musia vybrať, v akom režime budú fungovať:

➡️ Základ: Prístup pre všetky osoby

➡️ OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z:
– PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
– antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

➡️ Očkovaní: pre kompletne zaočkovaných, teda:
– 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
– 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
– 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.
– na účely vyhlášok k obmedzeniam prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa ako kompletne zaočkované posudzujú aj deti do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.

Vstup a pobyt v prevádzke alebo do priestorov hromadného podujatia musí prevádzkovateľ/organizátor povoliť len zákazníkom/účastníkom vo zvolenom režime.

ℹ️ Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby vymenované v § 2 odsek 2 predmetnej vyhlášky (asi relink na vyhlášku). Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne. Tieto prevádzky a služby si nemusia stanoviť režim ani v čiernom okrese. Ostatné prevádzky a služby, ktoré majú povolenú činnosť v čiernom okrese, si musia zvoliť režim OTP alebo režim zaočkovaní.

HROMADNÉ PODUJATIA

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb
➡️ Základ: max. 10 osôb
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
➡️ Základ: max. 6 osôb
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

⚫️ Čierne okresy:

Zaočkovaní: max. 100 osôb
OTP: zakázané
Základ: zakázané
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

ℹ️ Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú v zelených až bordových okresoch bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, je potrebné toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA – SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
➡️ Základ (len tréningy): 10 osôb na sektor

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 50 osôb na sektor
➡️ Základ (len tréningy): 6 osôb na sektor

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

⚫️Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: zakázané (iba profesionálne súťaže menované vo vyhláške)
➡️ Základ: zakázané

KULTÚRNE PODUJATIA:

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri
➡️ Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk

BOHOSLUŽBY

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)
➡️ Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb
➡️ Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)
➡️ Základ: 1 osoba / 25 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 6 osôb)

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 150 osôb
➡️ Základ: 1 osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb.

🟣Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
➡️ OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
➡️ Základ: max. 6 osôb

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 100 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb
➡️ OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb
➡️ Základ: nesmú sa konať

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: max. 20 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: zakázané
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

TAXISLUŽBY

🔴🟣 Oranžové, červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade – vrátane vodiča
⚫️Čierne okresy: najviac dve osoby vo vozidle

Červené, bordové a čierne okresy: po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

UMELÉ KÚPALISKÁ

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: 50 % kapacity
➡️ OTP: 25 % kapacity
➡️ Základ: zakázané

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: 25 % kapacity
➡️ OTP: najviac 10 osôb
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: najviac 10 osôb
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

VLEKY A LANOVKY

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre plne zaočkované osoby alebo osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách COVID semaforu.

Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:

🔴🟣Červené a bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: 50 % kapacity
➡️ OTP: kabínkové lanovky zakázané
➡️ Základ: kabínkové lanovky zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: 25 % kapacity
➡️ OTP: kabínkové lanovky zakázané
➡️ Základ: kabínkové lanovky zakázané

OBCHODNÉ DOMY

🔴🟣⚫️ Červené, bordové a čierne okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

🔴🟣 Červené a bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
➡️ OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
➡️ Základ: ubytovanie zakázané

⚫️ Čierne okresy:
Ubytovanie zakázané, to sa netýka dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania a služieb nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
➡️ OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
➡️ Základ: okienkový predaj a rozvoz

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky
➡️ OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov v exteriéri najmenej 2 metre
➡️ Základ: okienkový predaj a rozvoz
Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

⚫️ Čierne okresy:
Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

FITNESS CENTRÁ

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
➡️ OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2
➡️ Základ: zakázané

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:
Zakázané pre všetky režimy.

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
➡️ OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb
➡️ Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

🟣 Bordové okresy:

➡️ Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
➡️ OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
➡️ Základ: zakázané

⚫️ Čierne okresy:

➡️ Zaočkovaní: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
➡️ OTP: zakázané
➡️ Základ: zakázané

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE
Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

🔴 Červené okresy:

➡️ Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb
➡️ OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach
➡️ Základ: nesmie sa používať

🟣 Bordové okresy:
Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

⚫️ Čierne okresy:
Zakázané pre všetky režimy Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *