Photos from Eduard Heger – predseda vlády SR’s post

LEPŠIE SLOVENSKO SI ZASLÚŽIA VŠETCI OBČANIA

Na Úrad vlády som dnes prijal eurokomisárku pre rovnosť Helenu Dalli, ktorá sa zaujíma o problematiku rómskych komunít na Slovensku. V predchádzajúcich dňoch mala možnosť vidieť ťažký život Rómov na východnom Slovensku. Na druhej strane videla aj pozitívne príklady toho, ako vieme s rómskou komunitou pracovať.

Rómovia boli u nás dlhé desaťročia občanmi druhej kategórie a pre politikov boli atraktívni len pred voľbami. Ich súčasná situácia je smutnou vizitkou našich predchodcov a pre nás výzvou, ako ju zvrátiť.

Mojej vláde záleží na tom, aby každý občan mal rovnaký štart do života. Zhodli sme sa, že cesta ako zvýšiť kvalitu života Rómov je práve cez kvalitné vzdelávanie detí aj dospelých. Preto sme začali v tomto smere podnikať výrazné systémové zmeny, ktoré prinášajú prvé výsledky, o ktorých som eurokomisárku informoval. Ďalej sme:

🔵 schválili Stratégiu rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030;
🔵 financie z plánu obnovy budeme investovať aj do budovania kapacít materských a základných škôl, zrušíme dvojzmenné prevádzky škôl a prijmeme reformu zameranú na podporu desegregácie škôl;
🔵 pripravujeme reformu systému poradenstva a prevencie, aby neboli rómske deti nesprávne zaraďované do špeciálnych škôl;
🔵 plánujeme programy v materských školách na podporu dosahovania školskej spôsobilosti.

Na riešenie rómskej problematiky sú k dispozícií nielen financie z Plán obnovy, ale aj vyše 900 miliónov eur z európskych fondov. Máme teda dostatok finančných prostriedkov na zlepšenie podmienok a sme pevne rozhodnutí ich efektívne využiť. Chceme, aby sa z ľudí, ktorí dnes poberajú dávky, stali plnohodnotní členovia spoločnosti, aby sa uplatnili na trhu práce, a aby tak prispievali do ekonomiky. Lebo lepšie Slovensko si zaslúžime všetci.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Autor správy, foto a správu publikoval Eduard Heger – predseda vlády SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.