Photos from Milan Krajniak’s post

ČO MAJÚ SPOLOČNÉ RÍMSKY CISÁR MARCUS AURELIUS A UHORSKÝ KRÁĽ SV. ŠTEFAN?

Obec Bíňu na brehu Hrona. Obaja si vybrali Bíňu za svoju základňu, z ktorej vyrážali na vojnové ťaženie. Marcus Aurelius postavil svoj vojenský tábor presne na tomto mieste pri Hrone, keď bojoval s Germánmi. V bitke s Germánmi 11. júna 172 za horúceho dňa ho tu zachránil zázračný dážď, ktorý na rímsku armádu padal ako osviežujúca voda ale na germánske vojsko ako smrtiaci ľadovec.

Marcus Aurelius bol aj slávny filozof. Svoje najznámejšie dielo Hovory k sebe písal takisto na tomto mieste, na brehu Hrona. Druhú časť Hovorov napísal v Carnuntume pri Hainburgu.

O viac ako 800 rokov neskôr vypuklo po smrti vodcu Maďarov Gejzu povstanie proti jeho synovi, budúcemu prvému uhorskému kráľovi Štefanovi. Ten bol sídelným kniežaťom v Nitre a podporovali ho slovanskí veľmoži Hunt a Poznan. Práve v dnešnej Bíni postavili svoj tábor a podľa tradície tu v Hrone Štefana Hunt a Poznan pasovali za rytiera.

Štefan vojnu vyhral, stal sa kráľom a ako prejav vďaka dal Huntovmu synovi Bínovi do léna územie, kde stál ich vojenský tábor. Podľa neho dostala meno obec Bíňa. Jeho potomkovia postavili na tomto mieste románsky kostol, ktorý stojí dodnes a vidíte ho za nami na fotke.

Autor správy, foto a správu publikoval Milan Krajniak on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *