Photos from Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR’s post

🇸🇰 PROGRAM SLOVENSKO: MILIARDA DO VZDELÁVANIA A VÝSKUMU

🟢 Napriek tomu, že v rámci Programu Slovensko v prvej polovici tohto roka mala byť otvorená iba jedna výzva, rezort školstva ich v júni otvoril hneď 4️⃣. Alokácia finančných prostriedkov na tieto výzvy je spolu vo výške ⏩️ 19 073 058,10 eur ⏪️ oproti pôvodných 11 053 148 eur.

🇸🇰🇪🇺 Celková alokácia finančných prostriedkov z fondov EÚ na oblasť vzdelávania a výskumu v gescii ministerstva školstva na obdobie 2021 – 2027 je viac ako jedna miliarda ➡️ 1 074 625 240 eur. ✅

🟢 Hlavným cieľom implementácie finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2021-2027 je nielen ☝️ prepojenie vzdelávania s potrebami trhu prác, ☝️ ale aj zvýšenie kvality a inkluzívnostivšetkých úrovní vzdelávacieho systému ➡️ od materských škôl ➡️ až po vysoké školy ➡️ vrátane oblasti celoživotného vzdelávania.

✅ Rezort školstva veľký dôraz kladie na nadväznosť a prepojenosť podporovaných aktivít v rámci nosných oblastí podpory:
🔹inkluzívneho vzdelávania,
🔹 kvality vo vzdelávaní,
🔹 odborného vzdelávania a prípravy,
🔹 celoživotného vzdelávania,
🔹 flexibilných príležitostí na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pre všetkých s prihliadnutím na podnikateľské a digitálne zručnosti,
🔹 lepšie predvídanie zmien a nových požiadaviek na zručnosti na základe potrieb trhu práce,
🔹 uľahčovanie kariérnych zmien
🔹 profesijnú mobilitu.

🟢 Vyhlásené výzvy:

1️⃣ Národný projekt „Dáta o duševnom zdraví“
✔️Pravidelné sledovanie a analýza stavu duševného zdraví detí a mládeže.
✔️ Projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
➡️ Celková indikatívna výška finančných prostriedkov viac ako 5,7 miliona eur z čoho 4,89 mil. eur bude pochádzať zo zdrojov EÚ.

2️⃣ Národný projekt „Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie (NP PUŠD)“.
✔️ Nástroj, ktorý umožní školám a ministerstvu identifikovať žiakov v riziku a ponúknuť im konkrétnu pomoc.
✔️ Projekt zastrešuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.
➡️ Alokovaných je viac 6,5 mil. eur z fondov EÚ.

3️⃣ Nový národný projekt „Systém individuálnych vzdelávacích účtov časť I: Elektronická platforma individuálnych vzdelávacích účtov (EPIVU)”
✔️ Podpora príležitosti v oblasti vzdelávania dospelých.
➡️ Celková výška finančných prostriedkov z fondov EÚ je takmer 1,8 mil. eur.

4️⃣ Národný projekt s názvom „Príležitosť pre všetkých“.
✔️ Podpora rovného prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu pre všetkých, najmä pre deti zo znevýhodnených skupín.
➡️ Alokovaných je takmer 7 mil. eur. Pričom 5,86 mil. eur je z fondov EÚ. Táto aktivita je zároveň aj súčasťou plnenia úloh z Plán obnovy a odolnosti SR.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR on Facebook Zdroj Read More

V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *