Photos from Polícia Slovenskej republiky’s post

ENVIROPOLÍCIA VARUJE: PROTIPRÁVNE JARNÉ VYPAĽOVANIE MÔŽE VIESŤ KU KATASTROFE

🔥V posledných týždňoch enviro špecialisti prezídia Policajného zboru evidujú rastúci počet požiarov vo voľnej prírode. Požiare sme zaznamenali vo viacerých chránených územiach, dokonca aj v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde sú predmetom ochrany tie najzraniteľnejšie územia našej prírody. Najčastejšou príčinou je protiprávne vypaľovanie trávy alebo iných porastov. Požiar však môže vzniknúť aj zo zle uhaseného ohniska, z cigaretového ohorku a podobne.

🔥Dôsledky takéhoto konania majú pre životné prostredie vážne následky. Požiare usmrcujú jedince mnohých druhov chránených a ohrozených druhov živočíchov aj rastlín a súčasne ničia ich životné prostredia. Osobitne závažné škody v tejto oblasti vznikajú v jarných mesiacoch, kedy je obdobie rozmnožovania pre väčšinu živočíchov. Okrem nepriaznivých dopadov na životné prostredie pri takýchto požiaroch dochádza aj k závažným škodám na majetku osôb, napríklad zhorením lesných porastov.

🔥Vyzývame a upozorňujeme občanov, aby v prípade pohybu vo voľnej prírode nemanipulovali s otvoreným ohňom, nezakladali oheň vo voľnej prírode, neodhadzovali cigaretové ohorky a najmä aby sa vyvarovali vypaľovania trávy alebo iných porastov.

🔥Takéto konanie v závislosti od jeho následku, môže byť kvalifikované ako trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia, trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov, poškodzovania cudzej veci a v niektorých prípadoch aj ako trestný čin všeobecného ohrozenia. V závislosti od okolností skutku, alebo od jeho následku, môže byť páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody až 10 rokov.

🔥Policajný zbor v rámci svojich možností prijal opatrenia a posilnil svoje kapacity v boji proti tomuto druhu environmentálnej trestnej činnosti. Za účelom zvýšenia efektivity a prevencie je ale nevyhnutná aj spolupráca s občanmi, občianskymi združeniami a zainteresovanými orgánmi štátnej správy.

👮Žiadame preto občanov, aby upustili do tohto druhu protiprávneho konania a osoby, ktoré sú svedkami takéhoto konania bezodkladne kontaktovali políciu (158) a hasičov (150 alebo 112).

Autor správy, foto a správu publikoval Polícia Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *