Photos from Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP’s post

👉TENTO TÝŽDEŇ SME SI PRIPOMENULI 2 VÝNIMOČNÉ ENVIRODNI, INFORMÁCIE K NIM VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2020 🌎
🌳21. marec bol OSN vyhlásený ako Medzinárodný deň lesov, ktorý si pripomíname od roku 2012 a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov.

🍃Výmera lesov – Porastové zásoby dreva – Drevinové zloženie lesov
– výmera lesných pozemkov (podľa katastra nehnuteľností) dosiahla 2 027 852 ha (s medziročným nárastom o 753 ha), čo predstavuje plochu 41,3 % územia SR
– porastové zásoby dreva dosiahli v roku 2020 v lesných porastoch 484,5 mil. m3 hrubiny bez kôry, čo je o 1,5 mil. m3 viac ako predchádzajúci rok
– k roku 2020 pretrvával nárast priaznivého podielu listnatých drevín (63,9 %) oproti ihličnatým drevinám (36,1 %)
– najvyššie zastúpenie spomedzi drevín má buk (34,6 %), smrek (21,8 %), duby (13 %) a borovica (6,6 %).
Oblasť ochrany lesov je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.
✅Viac informácií nájdete na priloženom linku (str. 67): https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11203.pdf

💧Pri príležitosti svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22.3., sme si dnes pripravili tému týkajúcu sa útvarov podzemných vôd v rámci SR.
💦Hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd
– hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd je zabezpečované hodnotením ich chemického stavu a kvantitatívneho stavu
– posledné aktuálne hodnotenie stavu útvarov podzemných vôd je spracované pre potreby Vodného plánu Slovenska (aktualizácia 2015), ktoré pokrýva 75 útvarov podzemných vôd a vychádza z referenčného obdobia 2009 – 2012
– z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd bolo vyhodnotených:
• 11 útvarov podzemných vôd v zlom chemickom stave – 7 kvartérnych a 4 predkvartérnych
• 64 útvarov podzemných vôd v dobrom chemickom stave
– dobrý chemický stav bol indikovaný v 85,3 % počtu útvarov podzemných vôd, čo predstavuje plochu 46 507 km2
– zlý stav bol indikovaný v 14,7 % počtu útvarov podzemnej vody, čo predstavuje plochu 13 215 km2
Oblasť ochrany podzemných vôd je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 6. Zabezpečiť dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých.
✅Viac informácií nájdete na priloženom linku (str. 22): https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11203.pdf

Foto: Miroslav Mokrý, SAŽP

autor správy a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *