Photos from Slovenská akadémia vied’s post

📆Len nedávno👉6. mája 2023 sme mohli byť svedkami historickej udalosti – 👑korunovácie Jeho Veličenstva britského kráľa Karola III.👨‍🦰Panovník je dlhodobo známym🌿priaznivcom a podporovateľom ochrany prírody🦎. V tomto duchu prebehla aj jeho👉návšteva Slovenska v roku 2000, keď📆 1. novembra navštívil výskumné objekty Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., v chránenej prírodnej rezervácii🌳 Badínsky prales. Počas prehliadky🌳Badínskeho pralesa dostal🤴princ z Walesu ako typický darček zo Slovenska – fujaru. Okrem prehliadky unikátnych🌲🌱 lesných ekosystémov ho pracovníci ÚEL SAV sprevádzali aj 👉na prehliadke vzácnych sakrálnych pamiatok v Ponikách a v Zolnej pri Zvolene.
📷Fotografie z návštevy princa Charlesa sú prílohami📜Výročnej správy Ústav ekológie lesa SAV z roku 2000, ktorá je uložená v Archív Slovenskej akadémie vied👇.

Autor správy, foto a správu publikoval Slovenská akadémia vied on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *