POMÔŽEME 17 500 ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA💚 ✌ Jedným z riešení, ako pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného …

POMÔŽEME 17 500 ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA💚 ✌

Jedným z riešení, ako pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, je zvýšiť objem hodín, ktorý trávia škole. To sa dá zrealizovať prostredníctvom aktivít v ŠKD. Tie sú často zamerané na prehlbovanie a upevňovanie vedomostí. Doteraz si však niektorí rodičia nemohli dovoliť ŠKD zaplatiť.

Svetlana Síthová za školstvo pre všetkých = za inkluzívne vzdelávanie: „Preto rezort školstva vyhlásil výzvu na preplatenie poplatku za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo rodiny v hmotnej núdzi a žiakov z nízkopríjmových skupín. Vyčlenených je na ňu 2,6 milióna eur a prihlásiť sa je možné do 17. januára 2022. Realizovať sa bude v druhom polroku tohto školského roka.“

❗ Naplánované je aj druhé kolo výzvy, a to na školský rok 2022/2023. Kompenzácia je určená pre žiakov od prípravného ročníka zvyčajne do piateho ročníka ZŠ ❗

Ďalšími systémovými opatreniami, ktoré rezort školstva plánuje zaviesť na to, aby žiaci z vylúčených komunít dosahovali minimálne priemerné výsledky v medzinárodných meraniach sú:
💚 zavedenie materskej školy od roku 2025 pre deti od 5 rokov s cieľom vytvorenia právneho nároku od 3 rokov,
💚 komplexná reforma obsahu vzdelávania, ktorej cieľom je aj znížiť vplyv sociálno-ekonomického stavu rodiny,
💚 odstraňovanie dvoj- trojzmennej prevádzky škôl, eliminácia opakovania ročník,
💚 desegregácia škôl a školských zariadení.

Autor správy, foto a správu publikoval Sloboda a Solidarita on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *