POTVRDENIE O ZOTRVANÍ NA SR NIE JE DOKLAD O LEGÁLNOM POBYTE CUDZINCA ➡️ @Polícia Slovenskej republiky vydáva migrantom potvrden…

POTVRDENIE O ZOTRVANÍ NA SR NIE JE DOKLAD O LEGÁLNOM POBYTE CUDZINCA

➡️ @Polícia Slovenskej republiky vydáva migrantom potvrdenie o možnosti zotrvať na Slovensku na základe novely zákona o pobyte cudzincov z roku 2018, ktorú predkladala vtedajšia vláda.
➡️ Slovensko je jediný štát na migračnej trase, ktorý takéto potvrdenie vydáva.
✅ Vláda v súčasnosti navrhuje, aby toto opatrenie zo zákona o pobyte cudzincov bolo vypustené. Návrh podlieha schváleniu Národnej rady SR.
❗ Pre vydanie potvrdenia o možnosti zotrvať na SR musí cudzinec, ktorý sem prišiel nelegálne, splniť viaceré predpoklady – nesmie predstavovať bezpečnostnú hrozbu, musia existovať zákonne definované prekážky jeho administratívneho vyhostenia.
➡️ Ide o prípady, kedy je ohrozený život cudzinca pri jeho vyhostení, napr. kvôli prebiehajúcemu konfliktu, kvôli jeho rase, národnosti, náboženstvu, politickému presvedčeniu a podobným dôvodom.
➡️ Ak sa takéto prekážky zistia, konanie o administratívnom vyhostení sa musí zo zákona zastaviť a cudzincovi je vydané potvrdenie o zotrvaní na území SR.
➡️ Potvrdenie slúži na to, aby cudzinec vedel pri kontrole zo strany štátnych orgánov preukázať, že už bol za nelegálny pobyt riešený cudzineckou políciou.
❗ Neslúži ako doklad k legálnemu pobytu cudzinca.

#MinisterstvoVnutraSR #MytyAFakty #bezpecnost #migracia

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *