PREVÁDZAČSTVO A OBCHODOVANIE S ĽUĎMI V ROKU 2021 Príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a…

PREVÁDZAČSTVO A OBCHODOVANIE S ĽUĎMI V ROKU 2021

Príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície sa aj v roku 2021 intenzívne zaoberali odhaľovaniu trestnej činnosti prevádzačstva a obchodovaniu s ľuďmi. Vyšetrovatelia obvinili počas roka 159 osôb a deväť právnických osôb.

Za prevádzačstvo bolo celkom obvinených 105 osôb:
– 60 osôb za nelegálne prekročenie štátnej hranice,
– 12 osôb za účelové manželstvá,
– 21 fyzických osôb a 9 právnických osôb za nelegálnu prácu,
– 12 osôb za umožnenie nelegálne zotrvať cudzincom na území SR.
Za inú trestnú činnosť bolo obvinených 15 osôb.

Policajti Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii UHCP rozložili šesť organizovaných skupín, v rámci ktorých vyšetrovatelia vzniesli obvinenie 49 páchateľom.

Vo viacerých trestných veciach príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP spolupracovali so zahraničnými partnermi.

VÝCHODNÁ HRANICA S UKRAJINOU

Na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Ukrajinou a Slovenskom policajti zadokumentovali desať prípadov, kde bolo aj vznesené obvinenie za zločin prevádzačstva 14 osobám a to štátnym príslušníkom Ukrajiny (6), Slovenskej republiky (4), po jednom páchateľovi z Bieloruska, Uzbekistanu, Nemecka a Turecka.
Veľmi významným a mimoriadnym prípadom bolo aj rozloženie organizovanej skupiny, ktorá dlhodobo pôsobila na východnom Slovensku a podieľala sa na viacerých prevozoch nelegálnych migrantov cez vonkajšiu hranicu Európskej únie (štátna hranica s Ukrajinou). Na území Slovenska ich mala skupina ubytovať a potom prevážať ďalej do krajín západnej Európy. Na tomto prípade polícia naďalej intenzívne pracuje a predpokladá vznesenie ďalších obvinení.

Za zločin obchodovania s ľuďmi bolo obvinených celkovo 39 páchateľov, ktorí pochádzali najmä z okresov Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota, Nové Zámky a Komárno. Evidujeme však aj dvoch páchateľov vietnamskej štátnej príslušnosti, jedného Maďara a jedného Turka.

NOVODOBÉ OTROCTVO

Policajti v roku 2021 odhalili 35 obetí vykorisťovania – 20 žien a 15 mužov. Dlhodobo najčastejšou krajinou vykorisťovania slovenských obetí bolo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, pričom k zmene tohto trendu prišlo až v roku 2021, kedy sa Slovensko stalo po prvý krát krajinou s najvyšším podielom vykorisťovaných slovenských obetí. Takmer polovica obetí bola vykorisťovaná sexuálne (16 osôb), u mužských obetí prevládalo pracovné vykorisťovanie (14 osôb), no opäť sa vyskytli aj prípady nútených sobášov a núteného páchania trestnej činnosti. Takmer polovica ženských obetí (9 osôb) boli deti vo veku 12-17 rokov. Z 15 mužských obetí boli traja deťmi vo veku 3-17 rokov. Najviac obetí pochádzalo z okresov Spišská Nová Ves, Prešov a Trebišov.

ROK 2022

Medzi hlavné priority v roku 2022 patrí najmä odhaľovanie trestnej činnosti na vonkajšej hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou, taktiež na tzv. „balkánskej trase“ vedúcej z Maďarska cez Slovensko a ďalej do západnej časti EU. Zároveň zisťovanie páchateľov pri nelegálnom zamestnávaní cudzincov prostredníctvom pracovných agentúr. Nemenej dôležitým cieľom bude aj preukazovanie páchania trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi najmä vo veci vykorisťovania detských obetí.

Autor správy, foto a správu publikoval Polícia Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *