Pri prechode Slovenska na obehové hospodárstvo pomôžu udržateľné riešenia a ekoinovácie

SLOVENSKO JE EKOINOVAČNÉ✅
Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2021 predstavila platformy na spoluprácu a uviedla príklady dobrej praxe v ekoinovačných riešeniach na Slovensku. SAŽP sa aj naďalej bude na rozvíjaní témy aktívne podieľať nielen vzdelávaním a osvetou, ale aj podporou projektov v oblasti rozvoja ekologických inovácií na Slovensku.

Udržateľné produkty a služby boli hlavnou témou konferencie s názvom Ekoinovačné Slovensko 2021. Podujatie 8. decembra prepojilo viac ako 100 odborníkov z verejného, súkromného, ale aj z tretieho sektora, ktorí získali aktuálny prehľad o udržateľnej produktovej a spotrebiteľskej p… autor správy a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.