PROTESTY ŠTUDENTOV SÚ DÔSLEDKOM NEDOROZUMENIA Úlohou reformy vysokých škôl nie je zasiahnuť do ich autonómnosti. Práve naopak, …

PROTESTY ŠTUDENTOV SÚ DÔSLEDKOM NEDOROZUMENIA

Úlohou reformy vysokých škôl nie je zasiahnuť do ich autonómnosti. Práve naopak, má priniesť kvalitnejšie a otvorenejšie akademické prostredie. Reforma sa musí uskutočniť, ak chceme, aby

🔵 bolo Slovensko úspešnou krajinou s výkonnou ekonomikou a kvalitnými verejnými službami,
🔵 si tu každý občan našiel priestor pre sebarealizáciu a spokojný život,
🔵 sa aspoň jedna slovenská vysoká škola umiestnila medzi TOP500 vysokými školami sveta v renomovaných akademických rebríčkoch.

Reforma riadenia vysokých škôl podporuje akademické slobody smerom ku kvalitnému výskumu, tvorivej činnosti a dosiahnutiu merateľných výsledkov, a to najlepšie v medzinárodnom kontexte. Je hlbokým nedorozumením tvrdiť opak.

Rád sa s organizátormi protestu osobne stretnem, aby sme si mohli spoločne vyjasniť všetky otvorené otázky a obavy. Verím, že nám všetkým, či už vláde alebo predstaviteľom vysokých škôl a študentom, ide v konečnom dôsledku o ten istý výsledok. Moderné školstvo, v ktorom sa rozvíjajú talenty a zručnosti.

Autor správy, foto a správu publikoval Eduard Heger – predseda vlády SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *