Rádioaktivita – SHMÚ

☢️ Na Slovensku sa nezaznamenala zvýšená radiácia

❗️ Na mieste, kde sa nachádza ukrajinská Zaporižská jadrová elektráreň na Ukrajine podľa najnovších informácií vznikol po ostreľovaní požiar. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ubezpečuje občanov, že hodnoty radiácie v ovzduší na Slovensku sú nateraz normálne ❗️, na úrovni prírodného pozadia. Pohybujú sa najčastejšie medzi 100 a 200 nSv/h, signálna úroveň pre zvýšenie ostražitosti je 400 nSv/h.

⭕️ SHMÚ v najbližších dňoch (do pondelka) ani nepredpokladá výskyt prúdenia z rizikovej oblasti smerom nad Slovensko.

ℹ️ V súčasnosti má radiačná monitorovacia sieť SHMÚ 30 meracích bodov. SHMÚ je súčasťou Radiačnej monitorovacej siete SR. Pravidelne dostáva informácie zo Styčného miesta, prostredníctvom ktorého Úrad jadrového dozoru poskytuje aktuálne správy o radiačnej situácii u nás aj v zahraničí.

➡️ Na základe numerického modelovania prúdenia v atmosfére, vieme v spolupráci so Svetovou meteorologickou organizáciou určiť šírenie prípadného znečistenia (systém sa spúšťa v prípade radiačnej havárie).

ℹ️ Informácie o radiácii si môžu občania nájsť aj na webstránke SHMÚ. Na webovej adrese https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=radioaktivita sú hodinové priemery poskytované on-line a v prehľadnej grafickej podobe aj za posledných 30 dní. Všeobecné informácie o radiačnom monitoringu SHMÚ a výročné správy sú na https://www.shmu.sk/sk/?page=20.

ℹ️ Detektory gama žiarenia sú umiestnené na meracích miestach – meteorologických staniciach. Dáta z nich sa zberajú v intervale 1-min. Cez dátovú sieť SHMÚ sa prenášajú v reálnom čase do telekomunikačného centra SHMÚ a preberané do radiačnej databázy. Vypočítajú sa desaťminútové priemery a obratom sa poskytujú zákazníkom. V súčasnosti sú to: Úrad jadrového dozoru, Úrad verejného zdravotníctva, SAŽP, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Európska komisia a verejnosť prostredníctvom web stránky.

Slovenský hydrometeorologický ústav, hydrologické a meteorologické predpovede a výstrahy, analýzy počasia, história počasia, emisie, kvalita ovzdušia Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.