Revitalizácia parčíku na Radlinského

V rámci programu obnovy verejných priestorov Živé miesta investujeme do zvyšovania kvality priestorov, do ktorých sa roky neinvestovalo. Príkladom je aj revitalizácia parčíku na Radlinského, s ktorou začíname budúci týždeň.

🌳Parčík získa viac kvalitnej zelene, stromov, krov a nový príjemný verejný priestor s pobytovou funkciou.

Návrh projektu od začiatku rátal so zachovaním čo najväčšieho počtu súčasných stromov. Niektoré stromy v zlom zdravotnom stave určili dva arboristické posudky na odstránenie z bezpečnostných dôvodov. Tieto budú nahradené ešte väčším počtom stromov, ktoré v dospelosti znásobia zelenú plochu tohto verejného priestoru.

✅ 15 ks stromov v zlom zdravotnom stave, ktorých koruny pokrývali 325,8 m2 vymeníme za 20 kusov nových stromov, ktorých celková plocha korún v dospelosti bude 3086,6 m2,
✅ Kry, ktoré boli doteraz v parčíku na rozlohe 126,2 m2 sa rozšíria na plochu až 657,8 m2. Navyše, tieto kry budú mať výšku nasadenia koruny min. 2,5 metra, teda budú pôsobiť skôr ako stromy, nie ako klasické kry.
✅ Kombinácia týchto krov vytvorí etážovú zeleň, ktorá komplexne prekryje tento priestor korunami stromov.
✅ Časť pôvodnej trávnatej plochy nahradí mlat pre zlepšenie pobytu a pohybu a časť nahradia kvalitné pokryvné rastliny na ploche 992,2 m2.
✅ Mlatové povrchy, bežne používané v zatienených plochách pod stromami, zabezpečujú zadržiavanie zrážkovej vody a jej postupné odparovanie, čím chránia priestor pred prehrievaním. Tieto povrchy sú spádovanie do priľahlej zelene, kde vsakuje do podložia.

Práce začínajú v pondelok 8.11. 👉 http://zivemiesta.sk
O projekt sa postaral Metropolitný inštitút Bratislavy.

Autor správy, foto a správu publikoval Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *