REŽIM NA VONKAJŠÍCH HRANICIACH Vonkajšími hranicami sú pozemné hranice s Ukrajinou a lety z krajín mimo schengenského priestoru…

REŽIM NA VONKAJŠÍCH HRANICIACH

Vonkajšími hranicami sú pozemné hranice s Ukrajinou a lety z krajín mimo schengenského priestoru.

ZVÝŠENÉ KONTROLY NA VONKAJŠÍCH HRANICIACH

Obmedzenie pohybu sa vzťahuje aj na všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky zo zahraničia. Pri hraničnej kontrole na vstupe na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu policajti pri každej osobe preveria aj dodržiavanie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky. Pokiaľ osoba (účel jej cesty) nepatrí do niektorej z kategórií, na ktoré sa obmedzenie nevzťahuje, porušuje zákaz vychádzania. Ak je preukázané porušenie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, príslušník Policajného zboru môže osobe uložiť pokutu na mieste v blokovom konaní do 1 000 €.

Zároveň pripomíname, že nezávisle na obmedzení slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania sa na vonkajších hraniciach uplatňuje Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 z 30. júna 2020 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné a o možnom zrušení tohto obmedzenia v platnom znení a na osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo zahraničia sa vzťahujú taktiež povinnosti uložené Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Vonkajšími hranicami sú pozemné hranice s Ukrajinou a lety z krajín mimo schengenského priestoru.

Aktuálne informácie k vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky počas mimoriadnej situácie sú zverejnené na stránke: https://www.minv.sk/?vstup-cudzincov-do-sr-pocas-mimoriadnej-situacie.

Ďakujeme, že ste zodpovední, dávajte na seba pozor.

VIAC PODKLADOV

Uznesením vlády SR č. 695 zo 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „uznesenie vlády SR“) je s účinnosťou od 25. novembra 2021 obmedzená podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. marca 2021 do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa so striktne stanovenými výnimkami.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *