Stovky ďalších zdravotníkov a zdravotníčiek sa dodatočne podpisujú pod list verejnosti, v ktorom prosia o dôveru, pomoc a o to, …

Stovky ďalších zdravotníkov a zdravotníčiek sa dodatočne podpisujú pod list verejnosti, v ktorom prosia o dôveru, pomoc a o to, aby sa čo najviac ľudí dalo zaočkovať.

Finálny zoznam týchto už viac ako 1800 lekárov a zdravotníkov, ktorí priamo v nemocniciach bojujú s Covidom, môže byť užitočnou pomôckou v diskusiách, v ktorých sa objavuje zopár stále tých istých, dobre známych mien lekárov, ktorí sa stavajú proti očkovaniu.

Pôvodný zoznam sme na Facebooku publikovali nekompletný (v médiách a tlačovej správe bol však kompletný), lebo Facebook obmedzuje počet znakov v príspevku na 63,206 znakov.

Celý aktualizovaný zoznam signatárov nájdete tu (je tam 1500 mien + ďalších 344 zdravotníkov z Košíc ešte len doplníme):
https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-8-11-2021-vyzva-lekari-ockovanie&fbclid=IwAR3Z8guNsqtRnIz7Iy6RgKtjxD94mvmvap-6wEWXkYKop18lq64HB4b0xxI

Tu su mená ďalších signatárov, ktorí sa sem do FB príspevku pôvodne nezmestili, alebo sa prihlásili dodatočne:

MUDr. Miriam Buriková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Ľubica Lukáčová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Alžbeta Gondžúrová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Ján Lehotský, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Adriana Šadibolová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Eva Švíková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Anna Vancáková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Elena Rybárová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Viktória Piscová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Andrea Pastorková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Stanislava Petrášová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Tatiana Poliaková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Nadežda Babičová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Ivana Poláčková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. František Golas, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Janka Kršková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Jozefína Súkeníková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Tomáš Meliš, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Anna Kubicová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Janka Berošová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mária Helmešová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Helena Ondrovičová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Jana Vnuková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Miriam Košútová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mgr. Jana Žabková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Bc. Dominika Šugárová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Anna Holienčiková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Mária Al Khalafová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Ivana Hrašková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Tomáš Mózer, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Iveta Krišová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Viktória Adamová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Jana Salášková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Iveta Heleczová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Monika Mešterová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Mária Jasenovcová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Michaela Kozáčková, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Alica Pojezdalová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
MUDr. Zuzana Behulová , oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
MUDr. Terézia Poradovská, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
MUDr. Ingrid Šúleková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
MUDr. Petra Zuzčáková Bulejčíková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
MUDr. Róbert Kresánek, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
PhDr. Gabriela Horvátová, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Jaroslava Smiešková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Marta Surovčíková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Viera Haššová, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Simona Beliančinová, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Adriána Pirošíková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Anna Hromadová, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Lenka Dádliková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Patrícia Hrušovská, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Anna Štefanová, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Jana Beňadiková, oddelenie Liečebne dlhodobo chorých, FNsP Žilina
Brathová Jana, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
MUDr. Gábriš Peter, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Kubjatková Kristína, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Minarčík Pavol, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Porubčanská Andrea, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Pretzová Miroslava, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Senko Ladislav, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Šedová Darina, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Šimková Anna, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
MUDr. Šupolová Stanislava, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Mgr. Tokár Marek, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Zázrivcová Elena, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Žeriava František, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Rumanová Katarína, oddelenie Centra pre liečbu drogových závislostí, FNsP Žilina
Bc. Anežka Gúberová, oddelenie vnútorného lekárstva, FNsP Žilina
Eva Crkoňová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Kristián Drnda, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Mária Drndová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Mária Káčerová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Anna Kavecká, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Ľudmila Koledová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Milan Komiráš, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Katarína Komorášová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Mgr. Rudolf Králik, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Tibor Kuba, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Helena Kucharčíková, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Pavol Kušan, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Mgr. Martina Malíková, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Braniskav Neuman, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Janka Popluhárová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Vladimír Pronaj, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Jarmila Stalmašková, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Miroslav Šalaga, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Jana Šúňová, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Viera Tuhovčáková, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
Bc. Adam Vancel, oddelenie rádiodiagnostiky, FNsP Žilina
MUDr.Jaroslava Lešková primár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Michal Milas zást.prim.,Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Valéria Tkáčová lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Martina Džuppová lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Mária Keruľ-Kmecová lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Stanislav Vyhnička lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Ivana Gaser lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Lenka Kundríková lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr.Barbara Benedek lekár, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Mgr. Mária Majurská vedúca sestra odd.,Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Eva Kmecová staničná sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Jana Burčíková sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Marcela Polivčáková asistent, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Antónia Ocsenašová – sanitárka, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Renáta Maťašová sanitárka, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Renáta Balážová sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Monika Magačová- asistent, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Bc. Alica Viščorová sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Mária Sopčáková sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Gabriel Svat sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Jana Jureková sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Marcela Lainczová sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Eva Pelecháčová sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
Mária Kakasčíková sestra, Oddelenie klinickej onkológie Prešov
MUDr. Jozef Dzurilla, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Slavomír Kuba, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Janka Rigová Ochtinská, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Alena Vargová, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Jakub Štefanič, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Jana Dudičová, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Miroslav Smolka, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Nicole Dandárová, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Milan Matta, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Martina Šucová, gynekologicko pôrodnícke oddelenie FNsP J.A.Reimana
MUDr. Boris Mavrodiev, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Františka Hasajová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Pavol Kertýs, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Anton Turčan, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Emil Ryník, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr .Róbert Repeľ, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Peter Novotný, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Jana Jurišová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Martina Firmentová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Katarína Sedláčková , Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Martin Kubáni, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr.. Dana Kubániová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Hedviga Ivanková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Stanislav Sivák, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Ivana Vavráková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Eva Bory, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Stanislav Novotný,Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Alena Novotná, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Juraj Šafran, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Milan Kurák, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. JUDr. Peter Firment, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Silvia Tóthová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Janka Oravcová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Lenka Žigová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny Prešov
MUDr. Andrea Letanovská, PhD., primárka, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Mária Očenášová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Jana Haščičová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Eva Bednarovská, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Andrea Kadubcová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Alžbeta Magyarová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Veronika Bielená, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Kristína Kozáková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Nina Novotná, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Soňa Matisová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Dalibor Gallik, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Hana Uhliariková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Margita Pobijáková, PhD., primárka Oddelenia radiačnej onkológie, NOÚ
MUDr. Danijela Šćepanović, PhD., Oddelenie radiačnej onkológie, NOÚ
MUDr. Zuzana Dolinská, Oddelenie radiačnej onkológie, NOÚ
MUDr. Andrea Masaryková, PhD., Oddelenie radiačnej onkológie
MUDr. Katarína Gáfriková, Rádiologické oddelenie, NOÚ
MUDr. Boris Havlík, Oddelenie gynekologickej onkológie, NOÚ
MUDr. Lucia Dzurillová, Oddelenie paliatívnej medicíny, NOÚ
MUDr. Jozef Šufliarsky, PhD., II. , primár Oddelenia klinickej onkológie A, II. Onkologická klinika LF UK a NOÚ
Doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD. , II. Onkologická klinika LF UK a NOÚ
MUDr. Peter Dubovan, Klinika chirurgickej onkológie SZU a NOÚ
MUDr. Ramadan Aziri, Klinika chirurgickej onkológie, SZU a NOÚ
MUDr. Róbert Šucha, Klinika chirurgickej onkológie, SZU a NOÚ
MUDr. Sawkat A. Choudhury, Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ
MUDr. Iveta Oravcová PhD., Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ
MUDr. Eva Oravcová, PhD., primárka Prsníkového centra, NOÚ
MUDr. Eva Mináriková, Prsníková ambulancia, NOÚ
MUDr. Miroslav Martinkovič, PhD., primár Špecializovaných ambulancií
MUDr. Simona Ružináková, Špecializované ambulancie – Endokrinologická ambulancia, NOÚ
MUDr. Zuzana Zelenayová, Špecializované ambulancie – Kožná ambulancia, NOÚ
MUDr. Marie Havránková, Špecializované ambulancie – Kožná ambulancia, NOÚ
MUDr. Michaela Rybnikárová, Špecializované ambulancie – ORL ambulancia, NOÚ
doc. MUDr. Peter Olejník, PhD. – prednosta Kliniky Detskej kardiológie LF UK a DKC, Bratislava
MUDr. Mária Žembery – lekár Oddelenia kardiochirurgie, NÚSCH, a.s.
MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD. – lekár Oddelenia kardiochirurgie, NÚSCH, a.s.
MUDr. Zuzana Eľková – lekár Oddelenia cievnej chirurgie, NÚSCH, a.s.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. – poverená vedením Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti vo funkcii primára, NÚSCH, a.s.
MUDr. Katarína Bobocká, PhD. – lekár Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti, NÚSCH, a.s.
MUDr. Tereza Hlavatá – lekár Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti, NÚSCH, a.s.
MUDr. Filip Klaučo – lekár Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti, NÚSCH, a.s.
MUDr. Tatiana Valkovičová, PhD. – lekár Oddelenia pre vrodené chyby srdca v dospelosti, NÚSCH, a.s.
MUDr., Koníková, Ivana, , Internista, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Michálková, Viera, , neurológ, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Lajčiaková, Zuzana, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Žigová, Elena, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Kalaš, Martin, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
PhDr., Uhláriková, Andrea, MPH,MHA, nám.úseku ošetr.star., Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Klamová, Mária, , fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Bc., Kupcová, Eva, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Mgr, Macháčková, Lenka, , vedúci dipl.fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Marčeková, Eva, , fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Okasová, Lívia, , fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Šurláková, Zuzana, , dipl.fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Živnerová, Gabriela, , fyzioterapeut, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Janoška, Dalibor, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Polyáková, Jana, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Szöllősová , Katarína, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Mgr., Váleková, Alžbeta, , vedúca sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Bc., Viktorínová, Viera, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Ulbrychová, Erika, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Rovňáková, Anežka, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Herčanová, Natália, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Hupková, Zuzana, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Laczová, Martina, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Lukáčová, Jana, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Mgr. , Bartoníková, Alena, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Ferencová, Jana, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Vargová, Mária, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Kišš, Libor, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Janošková, Ingrid, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Mgr., Slimáková, Andrea, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Hubčíková, Katarína, , neuropsychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Janoška, Dalibor, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Poláčková, Silvia, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Pargáčová, Diana, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Bc., Ondrišová, Dominika, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Lenghardová, Jana, , zdrav.asistent, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Hacajová, Eva, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Bučeková, Helena, , prakt.sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Sýkorová, Michaela, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Pospíšil Fitková, Anna, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Mgr., Chmelová, Silvia, , vedúca sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Repková, Zuzana, , primárka, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Šimonová, Timea, , zástupca primára, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Paučová, Petra, , zástupca primára, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Bolehradský, Michal, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Kovačovič, Peter, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Vitéz, Ladislav, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Megová, Ema, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Bulková, Dominika, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Szulényiová, Alexandra, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Košťálová, Beáta, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Čibová, Michaela, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Čaplová, Martina, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Balážiková, Katarína, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Dušeková, Ivana, , primárka, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Plichtová, Mária, , psychiater, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Šoltýsová, Lucia, , lekár, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
MUDr., Šalingová, Zuzana, , zástupca primára, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Fraňová, Želmíra, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Zembová, Lenka, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Rozinajová, Patrícia, , psychológ, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Tokoš, Vladimír, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Králová, Mária, , praktická sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Tomaškovičová, Dana, , praktická sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Marcinková, Mária, , sestra, Psychiatrická nemocnica P. Pinela Pezinok
Roman, Rippel, lekár, Poliklinika Vlčie hrdlo ProCare.
Jaroslav Marčišin, lekár,riaditeľ nemocnice, Humenné
Mária Šimonová Mešterová, OZP, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Jarmila Dvorská, OZP farmaceut, Partizánske
Lenka Juráková, sestra, Bratislava- Betliarska
Juraj Bazár, lekár, riaditeľ nemocnice, Trebišov
Katarína Bazárová, lekár, Trebišov
Helena Rusnáková, lekárka, Poliklinika ProCare Košice
Ladislav Gyebrószki, zdravotnícky asistent, záchranár Trebišov
Eva, Hulova, sestra, Topoľčany
Katarína Šuľáková, NOŠE, Trebišov
Alena Kravecová, sociálna pracovníčka, Michalovce
Zuzana Obermanová, vedúca sestra, Galanta
Andrea Demitrovičová, lekár, klinický farmakológ, HQ Bratislava
Martin Király, IT technik, HQ Košice
Kvetoslava Hamáčková, lekár,
Peter Jankech, lekár, Procare Sp.N.Ves
Anežka Gyebrószka, OZP centrálna sterilizácia , Trebišov
Martin Ballay, sestra, Galanta
Tibor Chebeň, lekár, PLK Novapharm s.r.o Zvolen
Oľga Cabanová, sestra, PLK NOvapharm s.r.o Zvolen
Zuzana Capová, lekár, Nitra
Dana Parajňáková, vedúca sestra, Vranov nad Topľou
Timea Godolleová, lekár, Pro care Bratislava Centrál
Alžbeta Demková, vedúci nutričný terapeut, Železničné zdravotníctvo Košice
Alena, Rešetková, sestra s certifikátom nemocnica Topoľčany
Lenka, Baranová, nutričný terapeut Železničné zdravotníctvo, Košice
Natália Beňušková, zdravotnícky asistent, , nemocnica Topoľčany
Jana Hiľovská, sestra , Procare,a.s.
Katarína Schlosserová, sestra, Topoľčany
Svetlana Beňková, sestra s certifikátom, OCS – Svidník
Andrea Ujházyová, vedúca sestra, Rožňava
Judita Mlynáriková, vedúca sestra, Rožňava
Martina Molnárová, sestra, Rožňava
Tímea Kupecová, dokumentárny pracovník MOM AG, Rožňava
Zuzana Sklenárová, dokumentárny pracovník MOM AG,
Andrea Ondová, junior účtovník, SZ a.s.
Zuzana Maliniaková , referent ,
Andrea Martincová, sestra, SZ , a.s., Žiar nad Hronom
Jozef Špaňo, správca majetku a techniky, Nemocnica Žiar nad Hronom
Dana Duncová, fyzioterapeut, Železničné zdravotníctvo, Košice
Magdaléna Bukovská, všeobecný lekár, ProCare,a.s.
Ľubica Jalčová , senior účtovník, SZ, HQ KE
Eva Beluská, sestra , Sereď- Amazon, ProCare a.s.
Alexandra Pavlovičová, riaditeľka nemocnice, Galanta
Dáša Vlčoková, nemocničný epidemiológ, NsP Š.Kukuru Michalovce
Martina Becová, zdravotnicky asistent,
Viera Ferenčíková, vedúca sestra, nemocnica Topoľčany
Emília Cibulášová, vedúca sestra, OCS Humenné
Petra Zahurancová, dokumentarista HTO, Nemocnica SNV
Ľudmila Lineková, primár OVL a COVID odd. , Nemocnica SNV
Mária, Laciková, administratíva, SI Medical, s.r.o., Bratislava
Veronika Briežniková, sestra,
Alexandra Kukurová, lekár, Nemocnica SNV
Lenka Pokrývková, lekár, Nemocnica SNV
Alica Michnová, lekár, Nemocnica SNV
Daniela Brežná, lekár, Nemocnica SNV
Silvia Dzurová, lekár, Nemocnica SNV
Darinka Hanzelyová, lekár, Nemocnica SNV
Viktor Halíř, riaditeľ nemocnice, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Radoslav Čuha, generálny riaditeľ, Procare a Svet Zdravia
Jozef Kováč, lekár, klinický onkológ , NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Alena Tančáková, NOŠE, Vranovská nemocnica, a.s.
Magdaléna Kureková, vedúca sestra,
Monika Valková, hlavná sestra, Poliklinika ProCare Košice
Alica Michnová, primár FRO, Železničné zdravotníctvo, Košice
Eva Kavčáková, vedúci fyzioterapeut, Železničné zdravotníctvo, Košice
Jakub Semančík, fyzioterapeut, Poliklinika Prešov-Sekčov
Zuzana Barobinová, Office manažér, centrála KE
Karin Micheľová, primárka FBLR, NsP Rožňava
Ján Blisca, sestra, NsP Spišská Nová Ves
Andrea Bliscová, sestra, NsP Spišská Nová Ves
Katarína Horniaková, Junior účtovník, SZ, HQ KE
Mária Števanková, vedúca sestra,
Marianna Bruňová, sestra, Trebišov
Miroslava Chomová, junior treasury, SZ, HQ KE
Anna Haburová, sestra, Trebišov
Mária Karcagiová, lekár, pneumológ, Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Katarína Dovinová, HR manažér, Svet ZDravia centrála
Mária Lenártová, námestníčka pre ošetrovateľstvo, Železničné zdravotníctvo, Košice
Zuzana Hrušovská, marketingový špecialista, ProCare,a.s.
Dana Nagyová, pôrodná asistentka, Poliklinika ProCare Sereď
Zuzana , Civáňová, hlavná sestra, Medicínske centrum, Nitra
Janka Šramková, dokumentaristka , Humenné
Valéria Krausová, sestra, Spišská Nová Ves
Milena Cifruľaková, manažérka klastra ŽaD , Michalovce
Ľudmila, Gajdošová, vedúca sestra klastra ŽaD Michalovce
Ivana Biličková, sestra, Železničné zdravotníctvo, Košice
Jana Rošová, VSO OAIM, Humenné
Adriana Rudíková, MDZ OAIM, Humenné
Vlasta Gašparíková, hlavná sestra, Poliklinika Sereď,s.r.o
Slavomíra Radová, sestra OAIM,
Denisa Habanova, sestra , Bratislava
Eva MUDr.Jakabovičová, očná lekárka, Bratislava
Anna Kravecová,MUDr., neurolog, Svidník
Eva Slaninková, hl.sestra, SI Medical, s.r.o., Bratislava
Pavel Antoniak, IT referent, VN Žiar nad Hronom
Mária Medvecová, sekundárna lekárka, TAPCH-COVID odd., Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Erika Mentová, sekundárna lekárka, TAPCH-COVID odd., Nemocnica s poliklinikou Trebišov
Martina Hlebašková, nemocničný epidemiológ, Trebišov
Mária Konfederakova, OAIM sestra, Humenne
Juraj Hunák, analytik, SZD (NNG Bory)
Anna Antalová, NOŠE, Rimavska Sobota
Nataša Regendová, lekár, Košice HQ
Mária Jasečková, pôrodná asist. so špecializáciou,
Zdenka Lacková , lekár, Euromedix, s.r.o, BA
Mária Tešlárová, lekár, VL, SI Medical, ProCare, BA
Helena Boleková, vedúca PA, Topoľčany
Marián Mužik, lekár, neurológ, Vranovská nemocnica
Eva Valentová , NOSE, VN Žiar nad Hronom
Mária, Lipkošová, vedúca pôrodná asistentka, Vranovská nemocnica
Mariana Hrubovská, sestra, Vranovská nemocnica VT
Darina Berecinová, vedúca sestra , Vranovskáa nemocnica VT
Bianka Zahrádková, sestra, SI Medical, s.r.o., Bratislava
Zuzana Šimčáková, referent fin. a pokladne, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Lucia Králiková, sestra, Topoľčany
Eva, Adámková, hygienik, ProCare, a.s. Bratislava centrála
Andrea Horváthová, OZP, vedúca laborantka, NsP DS
Marián Kraner, Projektový koordinátor, Svet zdravia DZS, a.s.
Peter Lipták, Manažér Nákupu, HQ KE
Milan Smutný, lekár, Euromedix, s.r.o, BA
Kristína Šimek Kadeřábková, ekonom, Euromedix, s.r.o, BA
Lýdia Kuviková, krčná lekárka, Novapharm Zvolen
Gabriel Terek, všeobecný lekár, Železničné zdravotníctvo, Košice
Oľga Jónásová, nemocničný epidemiológ, Galanta
Lucia Gömöri, administratíva, NsP Rožňava
Mária Mihalová, psychológ, Rimavská Sobota
Ráchel Balážová, lekár, Železničné zdravotníctvo, Košice
Lucia Šarišská, správca majetku a techniky, Poliklinika ProCare Prešov
Monika, Balogová, geriater, NsP Trebišov
Zuzana Jarečná, lekár, NsP Trebišov
Ján Hajník, lekár, NsP Michalovce
Nataša Vígh, sestra, SI Medical, s.r.o., Bratislava
Eva Hudáková, sestra, poliklinica ProCare prešov
Štovčíková Mária, lekár, Poliklinika ProCare Prešov
Mária Vasilová, lekár, Nemocnica Humenné
Ján Lešo, lekár, NsP Trebišov
Ivana Mateszová, treasury, HQ KE
Daniela Hurajová, lekár ORL, ProCare , Košice
Emília Tkáčová, lekár, Humenné, infekčná ambulancia
Zdenka Galambošová, sestra, ProCare,a.s.
Michaela Lenhardová, psychológ, Rimavská Sobota
Agáta, Gnipová, sestra, Humenné, infekčná ambulancia
Natalia Gálisová, lekár, poliklinika Pro Care Bratislava
Zuzana Budová, rádiologický technik, PLK Novapharm Zvolen
Ivana Dusová, lekár, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Ľubica Šarišská, správca majetku a techniky, Poliklinika ProCare Prešov
Valeria Jíleková , lekár, neurológ, NsP Trebišov
Zuzana Šramková, vedúca sestra, Partizánske
Richard Šimon, lekár CHIR, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany,a.s.
Denisa Dettersová, sestra, Bratislava
Sandra Torvenyiova Fehérová, sestra, NsP Sv.Lukáša, Galanta
Mária Daněková, sestra, Bratislava
Erika Vozárová, Nákupca, HQ KE
Marián Kravec, IT referent, Nsp Michalovce
Dušana Žinčáková, primár, Nemocnica Humenné
Jozef Lazur, FM špecialista,
Anna Richnavská, MDZ, Nemocnica SNV
Zuzana Mičiaková, primár rádiológie, Nemocnica Svet zdravia Topoľčany,a.s.
Šarlota Seboková, klinický psychológ, Rimavská Sobota, Svet zdravia a.s.
Marína Romanová, internista, geriater,
Iveta Palajová, sestra, PLK NOVAPHARM Zvolen
Mariana Sihelská, sestra, Rimavská Sobota
Peter Mečiar, lekár, PLK Novapharm Zvolen
Magdaléna Malová, lekár, NsP Dunajská Streda
Monika Laliková, sestra, Rim.Sobota
Slávka Menyhértová, senior účtovník, HQ KE
Eva Červenanská, sestra, Poliklinika Sereď,s.r.o
Gabriela Tkáčová, sestra, Poliklinika Sereď,s.r.o
Mária Tomčíková, laborant, NsP Trebišov
Maryana Shmulyak lekar, Novapharm Bratislava
Branislav Bartoň, verejný zdravotník, ProCare, a.s. Bratislava centrála
Daniela Pirščová, sestra špecialistka, Svidník
Andrea Dubová, sestra, Galanta
Lenka Haferová, gastroenterológ,
Mária Kandrová, lekár, hematológ,
Martina Koscelníková, sestra, VN, a.s.
Petra Vinceová, lekár, galanta
Lenka Mrázová, sestra, námestníčka pre ošetrovateľstvo, Nemocnica A. Leňa Humenné,a.s.
Michal Semivan, lekár, ProCare Central Bratislava
Martina Szlamová, vseob. lekar, Novapharm Zvolen
Ingrid Záhorecová, sestra, Novapharm Zvolen
Beáta Zatrochová, sestra, VS UP, Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Miriam Vojteková, sestra, Novapharm Zvolen
Lenka Ščerbová, sestra, Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Ján Bandor, lekár, NsP Trebišov
Mistrikova REnata, sestra, novapharm Zvolen
Martin Oskorip, ZA , Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Silvia Ištoková, sestra, Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Mária Findriková, sestra, Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Andrea Gombosová, sestra, NsP Galanta
Dušan Suchý, lekár , NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Andrea Gombosová, sestra, NsP Galanta
Daniela Bandžáková, vedúca sestra, Železničné zdravotníctvo Košice
Stanislav Filkor, lekár, NsP Michalovce
Viktória Hlavatá, lekár, Novapharm, a.s.
Marta Kristeková, lekár, MsPK Sereď s.r.o
Dana Hančinová, sestra, MsPK Sereď s.r.o
Eva Kátrová, lekár-internista, Mestská poliklinika s.r.o.Sereď
Marta Káčerová, sestra, MsPk Sereď s.r.o
Ružena Bartalosová, vedúca sestra, NsP Dunajská Streda
Martina Gergeľová, manažérka dennej zmeny , NsP Trebišov
Mária Števanková, vedúca sestra, Vranovská nemocnica
Ľudmila Brekovská, sestra, Vranovská nemocnica
Branislav Koreň, lekár , NOVAPHARM Bratislava
Zuzana Dzuríková lekár, Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves
Mária Benkovská, ženská sestra NOVAPHARM Bratislava
Katarína Kaletová, lekár MsPK Sereď s.r.o
Miriam Gáborová referent VšN Žiar nad Hronom
Danka, Nováková lekár , ProCare Central Bratislava
Radoslav Dobránsky, lekár , ProCare Prešov
Svetlana Šarišská, lekár,
Erika Prunyiová, , dermatovenerológ, Nemocnica A. Leňa, Humenné
Alena Olšanská, fyzioterapeut, NsP SNV
Soňa Bukovská, sestra, Železničné zdravotníctvo Košice
Kristína Šebestová, sestra, ProCare -Euromedix Bratislava
Zlatica Fedorová, sestra, Vranovská nemocnica a.s.
Zuzana Bennárová, sestra, Galanta
Oksava Labíková, VLD,
Nataša Ubarte, lekár , NsP Rožňava
Ingrid Kepková, lekárka, Všeob. nem. Svetz dravia Rim. Sobota
Mária Sabová, sestra, Vranovská nemocnica a.s.
Beáta Vrábeľová, sestra, Vranovská nemocnica a.s.
Mária Vaššová, sestra, Vranovská nemocnica a.s.
Jana Blanárová, lekár, NsP Trebišov
Andrea Tutková, sestra, Vranovská nemocnica a.s.
Ľudmila Brhlíková, manažérka dennej smeny, NsP Trebišov
Andrea Kassayová, vedúca sestra, NsP Trebišov
Alena Kačalová, námestníčka pre oše. starostlivosť, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Diana Vanková, lekár, ProCare Central Bratislava
Monika Málincová, lekár, NsP Š. Kukuru Michalovce
Henrieta Arganová, lekár, NsP Trebišov
Gabriela Mitasová, sestra, MsPk Sereď s.r.o
Katarína Šebová, lekár, MsPk Sereď s.r.o.
Beáta, Bodnárová , lekár, Procare Košice
Iveta Vacová, Manažér prevádzky, Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Mária Grüllingová, lekár, riaditeľka nemocnice, Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o
Monika Podobová, manažérka dennej zmeny , Svet zdravia Nemocnica Topoľčany
Vladimír Spišák, lekár, Vranovská nemocnica,a.s. Vranov nad Topľou
Maroš Eľko, lekár, Nemocnica Š.Kukuru a.s. Michalovce
Richard Bodnár, psychológ, NsP Trebišov
Ludmila Vasilková, lekár, NsP Trebišov
Peter Gallík, lekár – rádiológ, Nemocnica SNV
Michal Kutaš, lekár,
Tatiana Hudáková, sestra, NsP Trebišov
Alžbeta Eszenyiová, sestra, NsP Trebišov
Adriána Šimaiová, sestra, NsP Trebišov
Lucia Balážová, lekár, ProCare Žiar
Erika Balážová, sestra, Svet zdravia Rimavská Sobota
Helena Máriková, sestra, NsP Dunajská Streda
Zuzana Hozová, fyzioterapeut, Železničné zdravotníctvo, Košice
Mária Karpáčová, sestra, Nemocnica A. Leňa Humenné
Eva Jevčáková, , Nemocnica A. Leňa Humenné
Ján Paulík, lekár, Nemocnica Topolcany
Zuzana Fodorová, Fyzioterapeut, NsP Dunajská Streda
Mária Feketeová, fyzioterapeut, NsP Dunajská Streda
Beáta Bertóková, klinický logopéd, NsP Dunajská Streda
Martina Bérešová, sestra, NsP Sv. Lukáša a.s. Galanta
Sofia Karin Hvězdová, recepčná , Euromedix , ProSanus
Daria Prohaszková, lekár, NOVAPHARM Bratislava
Monika Fedorova, Dipl. fyzioterapeut,
Katarína Hercegová, sestra, ProCare – Euromedix Bratislava
Dana Sláviková, THP, Svet zdravia, a.s., VN Žiar nad Hronom
Erika Raábová, sestra, Železničné zdravotníctvo,Košice
Antónia Stuláková, koordinátor kvality,
Martina Hroššová, rádiologický technik, Nemocnica Topoľčany
Marcela Kinčeková, rádiologický technik, Nemocnica Topoľčany
Darina Pavliščáková, sestra, Nemocnica Trebišov
Darina Maďarová, sestra, Nemocnica Trebišov
Mária Raškyová, sanitárka,
Anna Jánošová, rádiologický technik, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany a.s.
Veronika Vrábeľová, sestra, NsP Spišská Nová Ves
Jana Farkašová, lekár, Nemocnica Michalovce
Jana Rošková, sestra, Nemocnica A.Leňa Humenné, a.s
Jozef Fatrsík, lekár, NsP sv. Lukáša Galanta
Silvia Dupejová, sestra, Novapharm,s.ro Zvolen
Marek Brezina, fyzioterapeut, Medissimo a.s.
Lýdia, Bujalková, sestra, Novapharm s.r.o Zvolen
Angelika Dávidová, rádiologický technik, Nemocnica Topoľčany
Marián Priecel, rádiologický technik, Nemocnica Topoľčany
Tatiana Macková, lekárka, Nemocnica Humenné
Jana Hirjaková, sestra, Nemocnica Humenné
Veronika Mrízová, lekárka, Nemocnica Humenné
Alexandra Frolkovičová, lekar, PZC Vlčie hrdlo Bratislava
Treľová, vedúca sestra , NsP – trebišov
Mária Capiková, admin. pracovník, NsP- Trebišov
Jana Brezaniová, lekár, Nemocnica Humenné
Veronika Mrízová, lekár, Nemocnica Humenné
Marta Štorcelová, lekár, Nemocnica Humenné
Iveta Pejová, fyzioterapeut, NsP Trebišov
Aneta Fehérová, fyzioterapeut, NsP Trebišov
Martina Haburová, fyzioterapeut, NsP Trebišov
Mária Gajanová, Fyzioterapeut, NsP Trebišov
Peter Bereš, Fyzioterapeut, NsP Trebišov
Erika Kožuchová, Fyzioterapeut, NsP Trebišov
Jozef Lavu, lekár,
Gabriela Bašárová, fyzioterapeut, NsP Trebišov
Matej Škovran, fyzioterapeut, NsP Trebišov
Michal Širochman, masér, NsP Trebišov
Michal Semivan, lekár, ProCare Bratislava
Rastislav Žadanský, lekár, NsP Trebišov
Ľubomír Páleník, rádiologický technik, Nemocnica Topoľčany
Zdenka Grajcarová, sestra, NsP Trebišov
Martina Kobzošová, sestra, Trebišov
Helena Horváthová, sestra, Trebišov
Bianka Urbanová, zdrav.asistent, Trebišov
Miroslava Koscelanská, sanitár, Trebišov
Roland Sim, sanitár,
Mária Ivanová, sestra,
Emilía Habajová, admin prac, Nemocnica Tpoľčany
Andrej Paulík, radiolog.technik, Nemocnica Topoľčany
Róbert Hill, medicínsky riaditeľ, Nemocnica Bory
Etela Mišurová, lekár, Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica
Anna Čižmárová, nutričná terapeutka,
Simona Suchá, lekár, NsP Spišská Nová Ves
Martina Kasardová, lekár,
Lucia, Borovská, lekár, NsP Michalovce
Andrea Tomčovčíková, lekár, ProCare Košice
Oľga Francisty, lekár, Nsp Spišská Nová Ves
Miroslava Nováková, lekár, NsP Spišská Nová Ves
Rastislav Baláž, lekár, NsP Spišská Nová Ves
Mária Derďáková, Lekár, Nemocnica A. Leňa Humenné
Mária Mülbauerová, vedúca sestra, NsP Trebišov
Viera Tomko -Králová, sestra , NsP- Trebišov
Jana Sabová, lekár, Nemocnica A. Leňa Humenné
Juraj Naštický, lekar, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany
Kamil Hatiar, MUDr. , lekár,
Dušan Tomko, lekár, NsP Trebišov
Monika Karlikova, lekar,
Katarína Fedorová, lekár,
Jana Lacherová, lekár,
Alena Plešovská, sestra,
Marta Platkova, Vedúca sestra, Nemocnica A.Leňa Humenné
Ondrej Bobík, lekár, NsP Trebišov
Silvia Vaňková, vedúca sestra, NsP Trebišov
Jozef Gašparek, lekár, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany
Izabela Jágerová, špecialista zúčtovania ZP, Pro Sanus Bratislava
Beáta Lénártová, lekár, NsP Trebišov
Jana Muchová, lekár, NsP Trebišov
Martina Zibrínová, PMO, centrála SZ
Kazemi, K. , lekár, Topoľčany
Kazemi, A. , lekár, Topoľčany
Peter Mucha, lekár, NsP Trebišov
Katarína Fedorková, lekár, SZ Nem. Topoľčany, a.s.
Ivan Serbaylo, lekár, NsP Trebišov
František Michalčík, lekár,
Monika Vargová, zdravotná sestra, NsP a.s.Trebišov
Michaela Moriczová, lekár, SZ Nemocnica Topoľčany, a.s.
Ondrej Peterčák, riaditeľ, Svet zdravia DZS, a.s.
Martina Nemcová, odborný administratívny asistent, Svet zdravia DZS, a.s.
Patrícia Tothová, OZP – farmaceutický laborant, NsP Trebišov
Marianna Hudákov, lekár, NsP sv. Barbory Rožňava, a.s.
Barbora Marcinčáková, lekár, NsP a.s.Trebišov
Júlia Viktoria Ivanová, Zdrav. asistent, Vranov nad Topľou
Zsófia Csatlósová, Lekár, NsP a.s.Trebišov
Magdalena Ferenčáková, sestra špecialistka, NsP Spišská Nová Ves, a.s.
Peter Čontoš, lekár, ZZKE
Adriana Výrostková, lekár, VN Žiar nad Hronom
MUDr. Adama Antolík, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Eva Baranová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Zuzana Benić, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Ivana Berežná, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Matej Bielik, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Ladislav Brugoš, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Mária Dudašková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Bc. Renáta Dzifčáková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Katarína Galliková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Rebeka Hudáková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Boris Hus, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Tatiana Hvizdová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Adam Iľaš, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Ľubomíra Imrichová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Adriana Ivorová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Peter Jaroš, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Anna Kukurová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Matúš Kolačkovský, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Centrálne operačné sály, Nemocnica Poprad
Bc. Katarína Ľapinová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Martina Longauerová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Tomáš Maguth, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Tomáš Matejíček, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Erika Melníková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Annamária Miháliková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Eva Navrátilová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Gabriela Neumeistrová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Bc. Martina Palgutová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Terézia Paštéková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Svetlana Pavličková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Bc. Gabriela Rákociová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Bc. Patrícia Rezníková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Carlo Schiavano, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Jana Slaničanová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Petra Slavkovská, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Peter Sloboda, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Stanislava Šimová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Eva Šivecká, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Ing. Katarína Šmelková, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Jana Šmihulová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Katarína Štecová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Pavol Valach, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
MUDr. Juliana Vislocká, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Mgr. Lenka Vojtechová, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Lenka Závatzká, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Poprad
Patrícia Fornadeľová, Oddelenie klinickej mikrobiológie, Nemocnica Poprad
Dana Kažmírová, Oddelenie klinickej mikrobiológie, Nemocnica Poprad
Eva Wiesnerová, Oddelenie klinickej mikrobiológie, Nemocnica Poprad
MUDr. Ivana Kurincová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
MUDr. Alexandra Lusková, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
MUDr. Danica Ulbrichtová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
MUDr. Michal Szoboňa, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
MUDr. Lenka Harvanová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
Margita Štanclová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
Mária Magdaléna Markovičová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
Daniela Hudáková, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
Alena Brožová, Otorinolaryngologické oddelenie, Nemocnica Poprad
Mgr. Katarína Poradová, Oddelenie centrálneho príjmu , Nemocnica Poprad
Anna Štrbková, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Mgr. Lucia Gavláková, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Bc. Lýdia Gorková, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Mgr. Barbora Dziaková, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Martin Kvasnica, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Bc. Filip Žáčik, Oddelenie centrálneho príjmu, Nemocnica Poprad
Bc. Daniela Padarasová, Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou, Nemocnica Poprad
MUDr. Ján Vongrey, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
MUDr. Michal Mojžiš, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
MUDr. Martin Kučera, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
MUDr. Denisa Janovská, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
MUDr. Peter Frančák, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Mgr. Silvia Jankurová, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Mgr. Valika Žihlavníková, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Mgr. Andrea Zoričáková, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Bc. Renáta Hozzová, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Gabika Grešová, Chirurgické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad
Bc. Katarína Marušinová, ŠZM, Nemocnica Poprad
Jana Cibuľová, ŠZM, Nemocnica Poprad
Marta Klingová, ŠZM, Nemocnica Poprad
Ing. Zuzana Hudáčová, ŠZM, Nemocnica Poprad
PharmDr. Eva Rybáková, lekáreň, Nemocnica Poprad
Mgr. Zuzana Vallušová, lekáreň, Nemocnica Poprad
Mária Benková Mária, Nemocnica Poprad
Mgr. Tomáš Bielik, lekáreň, Nemocnica Poprad
Mgr. Petra Poláková, lekáreň, Nemocnica Poprad
Soňa Štrauchová, lekáreň, Nemocnica Poprad

MUDr. Mária Michalková, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Lívia Javorská, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Alena Kučerová, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Jana Karnišová, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Katarína Hrabovská, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Miroslava Bašistová, Oftalmologické oddelenie JZS, Nemocnica Poprad
MUDr. Štefan Lukačín, PhD., generálny riaditeľ, predseda predstavenstva VÚSCH, a.s.
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., medicínsky riaditeľ, podpredseda predstavenstva VÚSCH, a.s.
MUDr. Erika Komanová, PhD., lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.,
prof. MUDr. Schusterová, PhD., primárka oddelenia funkčnej diagnostiky, I. kardiologická klinika VÚSCH, a.s.
MUDr. Silvia Mišíková, PhD, MPH, primárka arytmologického oddelenia, I. Kardiologická klinika VÚSCH, a.s..
MUDr. Jaroslav Zembjak, lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Ján Sedlák, lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Tibor Porubän, lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Stanislav Čarnoký, lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Marianna Vachalcová, lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Dominik Pella, lekár, I. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
MUDr. Adriana Sudzinová, PhD., lekár, Arytmologické oddelenie I. Kardiologická klinika VÚSCH, a.s.
MUDr. Lucia Dekanová, PhD., lekár, Klinika angiológie VÚSCH, a.s.
MUDr. Matej Moščovič, Klinika angiológie VÚSCH, a.s.
MUDr. Petra Kapráľová, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. René Sýkora, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Štefan Imrecze, PhD., lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Janka Beňová, lekár, primár, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Tomáš Grendel, PhD., lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Martin Nosáľ, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Martin Pažitný, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Martin Dvulit, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Denisa Farkašová Bialyová, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Dušan Rybár, PhD., prednosta, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
RNDr. Kamila Nováková, asistentka prednostu Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Viktória Kováčová, lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Rudolf Sudzina, PhD. lekár Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Tatiana Valková, námestníčka odboru ošetrovateľskej starostlivosti pre nechirurgické odbory
Mgr. Viera Kalafusová, námestníčka odboru ošetrovateľskej starostlivosti pre chirurgické odbory
Mgr. Koščová Martina, sestra, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Mgr. Matesová Helena, sestra, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Mgr. Petrovová Erika, sestra, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Bc. Vasiliaková Lenka, sestra, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Króová Erika, zdravotnícky asistent, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Kvitkovičová Mária, zdravotnícky asistent, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Medveová Martina, zdravotnícky asistent, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Ondrejová Zuzana, zdravotnícky asistent, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Bérešová Ľudmila, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Čulková Ľudmila, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Dorová Katarína, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Horváthová Nataša, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Kopčáková Alžbeta, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Lorincová Viera, sanitár, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Bc. Nagyová Alica, Bc., fyzioterapeut, II. Kardiologická klinika, VÚSCH, a.s.
Čigášová Veronika, sestra, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Mgr. Miklošová Martina, sestra, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Bc. Miškufová Anna, sestra, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Ing. Bodnárová Daniela, zdravotnícky asistent, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Kochová Jarmila, zdravotnícky asistent, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Pavlíková Jarmila, zdravotnícky asistent, Klinika srdcovej chirurgie, VÚSCH, a.s.
Mgr. Mária Gashi, MPH, vedúca sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
PhDr. Monika Paľašová, staničná sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Rastislav Böszörményi, staničná sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Andrea Kováčová, sestra Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Bc. Anna Hudáková, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Bc. Katarína Brecková, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Bc. Diana Tárnoková, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Bc. Marianna Hostová, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Emília Rabatinová, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Bc. Kinga Knizner, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Martina Kendrová, sanitár, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Martina Fecková, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Jozefína Nevelošová, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
Mgr. Monika Vargová, sestra, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, VÚSCH, a.s.
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – infektológ (Klinika infektológie a cestovnej medicíny ), generálny riaditeľ UNM
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MPH – detský chirurg (Klinika detskej chirurgie), medicínsky riaditeľ UNM
MUDr. Ivan Kocan, PhD., MPH – pneumológ (Klinika pneumológie a ftizeológie), vedúci odboru LPS
Prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric.,. MHA – primár Oddelenia klinickej imunológie a alergológie UNM
MUDr. Mária Košteková – primárka Oddelenia urgentného príjmu UMN
MUDr. Denisa Osinová, PhD. – prednostka Kliniky anestézie a intenzívnej medicíny UNM
MUDr. Adriana Kompaníková – vedúca lekárka Oddelenia nemocničnej hygieny UNM
MUDr. Ľubica Bielená – vedúca lekárka Vakcinačného centra UNM
Mgr. Martina Hrnčiarová – hygienička UNM, vedúca Mobilného odberového
centra UNM
Mgr. Jana Vadkertiová, MBA – vedúca Odboru ošetrovateľskej starostlivosti UNM

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *