Textilná výroba, ako jedno z najznečisťujúcejších odvetví, vyprodukuje 1,2 miliardy ton CO2 ročne, čo je viac emisií ako z medzi…

Textilná výroba, ako jedno z najznečisťujúcejších odvetví, vyprodukuje 1,2 miliardy ton CO2 ročne, čo je viac emisií ako z medzinárodných letov a námornej dopravy dokopy.

Tzv. fast fashion (rýchla móda) je pre našu planétu hrozbou. O jej dopadoch informuje januárová výzva v rámci pokračujúcej kampane Zatoč s odpadom z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Januárová téma výzvy Obliekaj sa zodpovedne! má tiež poukázať na viaceré hrozby módneho priemyslu – od využívania detskej práce až po znečisťovanie životného prostredia. Napríklad v roku 2018 predstavoval textilný odpad na Slovensku približne 10,6 kg na jedného obyvateľa, spolu 57 721 ton odpadu z textilu a obuvi.

Zdroj: https://www.enviroportal.sk/clanok/zatoc-s-odpadom-upozornuje-na-hrozby-modneho-priemyslu

#mladizaklimu #mladi #zaklimu #fastfashion

autor správy a foto Mladí za klímu on Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *