V Miloslavove nastala situácia, v ktorej ľudskosť a rešpekt človeka k človeku boli zatlačené do úzadia krutosťou, násilím, boles…

V Miloslavove nastala situácia, v ktorej ľudskosť a rešpekt človeka k človeku boli zatlačené do úzadia krutosťou, násilím, bolesťou a nedôstojnosťou.

Odsudzujem tento čin, pretože násilie, útoky a neúcta nemajú v našej spoločnosti miesto. Zároveň ma ale mrzí medializácia, bulvárnosť a zneužitie sociálnych sietí na šírenie agresivity a ďalšieho nepokoja v našej krajine. Rozumiem pocitu nespravodlivosti, ale ďalší nepokoj a s ním spojené emócie prehĺbia negatívne dopady na užšie a širšie okolie dotknutých.

Snahou celého ministerstva je, aby sa žiaci vrátili do škôl, kde sa okrem svojich učiteľov a učiteliek, spolužiakov a spolužiačok stretnú s porozumením, pochopením a podporou.

Veľmi záleží na tom, aby sme túto situáciu zvládli najlepšie, ako sa dá a ďakujem, že sa k nám pripojíte a podporíte nás v snahe, aby bola škola viac ako len vzdelávacia inštitúcia. Aby bola bezpečným miestom pre všetky deti, žiakov a žiačky.

Tiež by som chcel zdôrazniť, aby diskusia neskĺzla k skratkovitým riešeniam a obvineniam, kde sa jednoducho za vinníka a aj riešenie označuje buď škola, rodina, sociálne siete či iné faktory. V týchto prípadoch ide o kombináciu množstva faktorov – vplyv rodiny, rovesnikov, ale aj školy, spoločnosti a nálad v nej.

Prosím, nehľadajme skratkovitými cestami vinníka, lebo to vedie len k skratkovitým riešeniam.

👉 Za ministerstvo môžem povedať, že sme komunikovali s riaditeľkou školy, ktorá je veľmi otvorená a konštruktívna. Dnes do školy nastupuje krízový tím zložený z psychológov, ktorí budú s učiteľmi konzultovať to, čo sa stalo a ako zvládnuť tému šikany v triedach, následne bude krízový tím v každej triede so žiakmi ošetrovať situáciu, ktorá sa stala. Naša štátna tajomníčka Svetlana Síthová sa v utorok tiež zúčastní zasadnutia rady školy.

Od januára do júna 2022 prebiehajú webináre pre metodikov prevencie a učiteľov proti šikane pod záštitou VÚDPaP, aktuálne sa tvorí nová Smernica o šikanovaní pre školy a školské zariadenia, v decembri sme na vládu predložili Akčný plán boja proti šikane (jeho súčasťou je napr. povinné vzdelávanie v oblasti riešenia šikany pre riaditeľov ako súčasť funkčného vzdelávania) a prevenciu šikany riešia aj reforma poradenského systému a štandardy obsiahnuté v nej.

Ani jeden z týchto dokumentov či krokov osamote neeliminuje zázračne všetky prípady šikany. Prevencia šikany, podpora ľudskosti, porozumenia a slušnosti je komplexný problém, ktorý si vyžaduje čas a na ktorom musíme pracovať všetci.

Autor správy, foto a správu publikoval Branislav Gröhling – Vzdelanie je budúcnosť krajiny on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *