Vedeli ste, že od 1. januára už nemusíte na úradoch predkladať 10 potvrdení a výpisov ako sú napr. kópia sobášneho listu či rodn…

Vedeli ste, že od 1. januára už nemusíte na úradoch predkladať 10 potvrdení a výpisov ako sú napr. kópia sobášneho listu či rodného listu?

Veronika Remišová
Odštartovali sme najväčšiu antibyrokratickú reformu v dejinách Slovenska a celkovo zrušíme až 21 okruhov výpisov a potvrdení.

Zrušené od 1. 1. 2022:
1. kópia rodného listu
2. kópia sobášneho listu
3. kópia úmrtného listu
4. potvrdenie o pobyte
5. potvrdenie o pridelení IČO
6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
8. výpis z registra / zoznamu advokátov
9. výpis z centrálneho registra exekúcií
10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom

Postupne sa ďalej zrušia:
– potvrdenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie
– doklady preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie
– potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
– žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k príspevku pri narodení dieťaťa (nahradí „Proaktívny príspevok pri narodení dieťaťa“)
– údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 % (nebude potrebné predkladať potvrdenie o existencii účtu v banke Notárskej komore)
– listinné hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (proces Hlásení o narodení a Hlásení o úmrtí sa zdigitalizuje)
– výpisy z registra poskytovateľov sociálnych služieb
– vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov
– potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia (II. pilier)
– potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
– výpis z registra sociálnych podnikov

Autor správy, foto a správu publikoval Za ľudí on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *