VLÁDA SCHVÁLILA 500 EUROVÝ POUKAZ PRE SENIOROV Vláda na dnešnom rokovaní schválila 500 eurový očkovací poukaz pre seniorov z di…

VLÁDA SCHVÁLILA 500 EUROVÝ POUKAZ PRE SENIOROV

Vláda na dnešnom rokovaní schválila 500 eurový očkovací poukaz pre seniorov z dielne Ministerstva financií SR. Ministerstvo financií týmto návrhom sleduje štyri hlavné ciele. Prvým je maximálna ochrana zdravia a životov najviac ohrozených ľudí. Druhým je snaha odľahčiť nemocnice od náporu iných pacientov. Tretím je cieľ poskytnúť dodatočnú pomoc najviac postihnutým prevádzkam, mimo štandardných foriem pomoc. Štvrtým je snaha zamedziť lockdownu v prípadných ďalších vlnách.

Ministerstvo financií SR túto finančnú motiváciu navrhlo v snahe vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie záujmu verejnosti o očkovanie a zamedziť šíreniu pandémie. Poukaz je určený pre najrizikovejšej skupiny, ktorými sú osoby nad 60 rokov. „Je lepšie teraz investovať do zaočkovania dôchodcov, ako následne platiť miliardy eur za škody, ktoré spôsobí to, že ich nezaočkujeme,“ povedal podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič pred rokovaním vlády.

Očkovacie poukazy budú môcť seniori použiť vo vybraných podnikoch, napríklad v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ako aj na kultúrne podujatia v divadlách, galériách a kinách. Rovnako ním môžu zaplatiť za vybrané služby, akými sú napríklad kaderníctva, kozmetické a masérske salóny, posilňovne a športové kluby. Tento poukaz bude možné posunúť aj inej osobe – venovať ho môžu napríklad svojim deťom alebo vnúčatám.

💡Poukaz sa vydá seniorovi za týchto podmienok:

a) do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov

b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

c) absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky posilňovacou dávkou očkovacej látky (treťou dávkou, nazývanou aj ako tzv. booster“) proti ochoreniu COVID-19, pričom absolvovala očkovanie:

1) prvou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou v období od 25. novembra 2021 do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala, ak absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 alebo

2) treťou posilňovacou dávkou očkovacej látky (treťou dávkou, resp. druhou dávkou jednorazovej vakcíny Janssen) do 24. decembra 2021 alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovala, ak absolvuje očkovanie do 15. januára 2022 alebo

3) treťou posilňovacou dávkou očkovacej látky (treťou dávkou, resp. druhou dávkou jednorazovej vakcíny Janssen) do 30. júna 2022, za podmienok, že očkovanie druhou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou absolvovala do 15. januára 2022, pričom posilňovaciu dávku očkovacej látky absolvovala do siedmich mesiacov od očkovania druhou dávkou očkovacej látky alebo jednodávkovou očkovacou látkou.

Inak povedané, na očkovací poukaz bude mať nárok každý senior s pobytom na Slovensku, ktorý sa zaočkoval alebo ešte len zaočkuje všetkými tromi dávkami bez zbytočného odkladu. Jednotlivé tri body sa navzájom nepodmieňujú, ale dopĺňajú.

V prípade zaočkovania jedného milióna občanov nad 60 rokov by prevádzky, ktoré najviac trpeli v prvej, druhej aj súčasnej tretej vlne pandémie, dostali dokopy pomoc vo výške 500 miliónov eur. Toto opatrenie zároveň prijímame vo verejnom záujme, keďže má potenciál prispieť nie len k záchrane mnohých ľudských životov, ale bude mať aj výrazné finančné efekty súvisiace s úsporou výdavkov na budúcu zdravotnú starostlivosť.

💡Príklady termínov očkovania a nároku na očkovací poukaz:

1) Ak je senior nezaočkovaný alebo sa zaočkoval prvou dávkou po 25.11.2021, na druhú dávku sa musí zaregistrovať najneskôr do 24.12.2021 a očkovanie absolvovať do 15.1.2022 a následne podľa aktuálnych podmienok absolvovať aj tretiu posilňovaciu dávku. Až po podaní tretej má nárok na očkovací poukaz (napr. prvá dávka 24.12.2021, druhá dávka 24.1.2022, tretia dávka 24.7.2022).

2) Všetky tri očkovacie dávky absolvoval do 24.12.2021, resp. sa na tretiu dávku zaregistroval do 24.12.2021 a dávku absolvoval do 15.1.2022.

3) Očkovanie prvou dávkou už absolvoval, ale nemá ešte druhú dávku alebo nemá ešte nárok na tretiu dávku (6 mesiacov po druhej):

– ak nemá druhú dávku, musí ju absolvovať čo najskôr, aby tretiu posilňovaciu dávku dostal do 30.6.2022, zároveň medzi druhou a treťou dávkou nesmie uplynúť viac ako 7 mesiacov (napr. prvá dávka ešte 1.5.2021, na druhú doteraz nešiel)

– ak má druhú dávku, ale ešte nemá nárok na tretiu dávku, tak tretiu dávku absolvovať najneskôr 7 mesiacov od druhej (nárok na tretiu dávku teraz vzniká po 6 mesiacoch od druhej), zároveň ale tretia dávka nesmie byť absolvovaná neskôr ako 30.6.2022 (napr. druhú dávku absolvoval 1.8.2021, na tretiu dávku bude mať nárok až 1.2.2022 – preto tam je podmienka absolvovania tretej dávky do 7 mesiacov od druhej, aby na tretiu dávku šiel senior čo najskôr, v tomto prípade medzi 1.2.-1.3.2022 a nie až oveľa neskôr, napr. v lete 2022).

#ockovacipoukaz #500eur #ochranazdravia #pomahameprevadzkam #ministerstvofinancii

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo financií SR on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.