VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O AZYLE Návrh systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla dop…

VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O AZYLE

Návrh systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Ďalšie úpravy vychádzajú z poznatkov aplikačnej praxe a potreby zosúladenia nášho právneho poriadku s právom EÚ.

Najdôležitejšie zmeny:
➡ Upravuje sa hierarchia statusov ochrany udeľovaných cudzincom v SR. Ide najmä o uprednostnenie posudzovania a poskytovania doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia pred udeľovaním azylu na účel zlúčenia rodiny, ale aj pred udeľovaním azylu z humanitných dôvodov.

➡ Systémovo sa upravuje prvotná integrácia azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, pričom v jej rámci sa poskytovanie jednorazového príspevku rozšíri aj na osoby, ktorým sa poskytla doplnková ochrana. Popri jednorazovom príspevku bude štátnym rozpočtom garantovaný na dobu šesť mesiacov aj integračný príspevok určený na pomoc osobám s udelenou medzinárodnou ochranou na ich začlenenie do spoločnosti.

➡ Ustanovuje sa zabezpečenie sociálneho a psychologického poradenstva a kurzu kultúrnej orientácie aj pre žiadateľov o udelenie azylu na základe ich individuálnych potrieb.

➡ Skracuje sa lehota pre prístup žiadateľov o azyl na trh práce z deviatich na šesť mesiacov, čím sa podporí proces ich integrácie a umožní sa im získať vlastné finančné prostriedky.

➡ Ustanovuje sa doba, na ktorú sa žiadateľovi povolí pobyt mimo pobytového tábora (tzv. dlhodobá priepustka).

➡ Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. júna 2022.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

V prípade, že nájdete chybu alebo preklep prosím kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *