Šport

Online spravodajstvo

 • Ste osamelo žijúca matka alebo otec a potrebujete pomoc? | Trnava
  at 3:28 pm by Mesto Trnava

  Mama či otec môžu s dieťaťom osamieť z rôznych dôvodov. Jedno však má väčšina osamelých rodičov spoločné: Chcú sa čo najlepšie postarať o svoje deti po materiálnej aj duševnej stránke. Nie je to jednoduché. Mnohí z nich by iste ocenili v ťažkých chvíľach pomoc či radu. Kam sa obrátiť? Možno nájdete tú pravú odpoveď v našej aktualite. Oficiálna stránka mesta Trnava.

 • Biskup Stolárik pozýva k 40 dňovej pobožnosti „Nazaretského domu“
  at 3:15 pm by TK KBS

  Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik pozýva k 40 dňovej pobožnosti „Nazaretského domu“. Ohlásil ju v novom slove pastiera, ktoré dostalo názov „V rodine je stále sila a budúcnosť človeka i sveta". - V júni (2022) je záver Roka rodiny, ktorý sme slávili v celej Cirkvi. Najskôr ho ukončí Svätý Otec František 25. júna v Ríme a na druhý deň – 26. júna bude ukončený v každej diecéze. V tento deň v našej diecéze uzavrieme Rok rodiny slávnostnou svätou omšou v Poltári o 10:30. Pozývam na ňu zvlášť jubilujúcich manželov z našej diecézy. Bezprostredne približujúci sa čas ukončenia Roka rodiny sprevádzajú zaujímavé zastavenia, ktoré hovoria o rodine ako takej. 8. mája Deň matiek, 15. mája Deň rodiny, 1. júna to bude Deň detí, 19. júna Deň otcov a po uzavretí Roka rodiny nás 24. júla čaká Deň starých rodičov s už zverejnenou témou: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Žalm 92,15). Každý z týchto dní nech je sviatkom rodiny a pripomenutím, že v rodine podľa Božieho plánu má každý svoje miesto, úlohu i poslanie. Situácia na Ukrajine nám v plnosti bolesti ukazuje utrpenie množstva rodín, ktoré nie sú spolu, sú roztrúsení v rôznych kútoch prinajmenej celej Európy... a tak deti, otcovia a mamy i starí rodičia nie sú spolu, aby spoločne prežívali radosti i starosti všedných i sviatočných dní. Ak aj doteraz boli takí, ktorí nepriali kompletnej rodine, prebiehajúca vojna ukázala v plnosti silu zloby voči ľudskej rodine a životu v jeho podstate. To ešte viac ukazuje, aké je dôležité volanie o pomoc pre každú rodinu. Dôsledky vojnového sporu sa vlastne dotýkajú už všetkých rodín. Zdražovanie základných ľudských potrieb bude asi naďalej rásť. Preto o to viac treba oceniť veľkodušnosť vás všetkých - rodín, ktoré ste otvorili svoje srdcia i domy najmä pre ženy s deťmi, ktoré utiekli pred vojnou. Na takýto šľachetný krok vyzývame aj našu vládu, aby hrozivú materiálnu situáciu našich rodín riešila tak, aby nebol ohrozený život rodín, aby sa nedostali na prah alebo až za prah chudoby a núdze. Nech v týchto sťažených podmienkach nikomu nechýbajú základné potreby pre dôstojný život. Tu už cítime, ako veľmi patríme do jednej veľkej rodiny Božích detí, v ktorej tiež máme všetci svoje miesto, úlohu i poslanie nie preto, aby sme si ubližovali a navzájom sa ničili, ale aby sme boli jeden pre druhého darom a pomáhali si. Všetky tieto úmysly vkladáme do nám už známej 40 dňovej pobožnosti „Nazaretského domu“ vo veľkej dôvere: 1) Aby sme si vyprosili posilnenie ochrany Nazaretskej rodiny nad každou našou rodinou, i nad rodinami, ktoré trpia vojnou. 2) Aby sa všetci členovia „rozbitých“ rodín (z akýchkoľvek dôvodov) vrátili domov. 3) Aby sa všetci rozutekaní po svete, mohli znova vrátiť do pokoja Nazaretského domu vo svojej krajine. V mariánskom mesiaci máji o to v plnej dôvere prosíme Máriu, našu Mamu všetkých rodín. V júni sa zvlášť utiekajme k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu, ktoré s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie ponúkli veľké prisľúbenia pre všetky dôverujúce rodiny, pre každého ctiteľa týchto Sŕdc. A samozrejme pamätajme na obrovskú pomoc sv. Jozefa, ktorý sa podľa Božieho plánu postaral nielen o bezpečný útek do Egypta, ale aj o bezpečný návrat Ježiša a Márie do pokoja skromného, ale požehnaného domu v Nazarete. Dom v Nazarete najskôr navštívil archanjel Gabriel. Potom na prítomnosť Boha v tomto dome silne poukazovali Ježiš, Mária a Jozef. Nech je Svätá rodina odteraz ešte viac vzorom, pomocou i ochranou pre všetky naše rodiny i všetky rodiny, ktoré sú pre vojny v celom svete rozutekané a žijú v náročných situáciách a podmienkach života. Začnime 17. májom 2022 40 dňovú pobožnosť „Nazaretského domu“ a dôverujme, lebo Božia milosť daná nám všetkým cez Svätú rodinu je neohraničená. Začnime 17. mája (2022) pobožnosť Nazaretského domu všetci spoločne a Boh ochráni a požehná nás i všetky naše rodiny. V rámci pobožnosti sa v máji modlievajme Loretánske litánie; v júni k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a k sv. Jozefovi sa môžeme modliť každú stredu a 19. dňa v mesiaci. Túto pobožnosť si môžete stiahnuť aj z našej webovej stránky burv.sk. Prosme: „Svätá rodina - Ježiš, Mária a Jozef ochraňujte všetky rodiny, ktoré sú ničené nielen vojnou, ale aj inak. Svätá rodina daj nám porozumieť, že budúcnosť a požehnanie celého sveta je v rodine podľa Božieho plánu.“ Hoci končí Rok rodiny Amoris laetitia slávený v celej Cirkvi, my v našej diecéze budeme v rámci Roka manželstva a rodiny, ktorý som vyhlásil špeciálne v našej diecéze na rok 2022, v rámci prípravy na slávenie 250. výročia vzniku diecézy (v r. 2026), naďalej pamätať a modliť sa za naše rodiny, za manželov i snúbencov, pripravujúcich sa na prijatie sviatosti manželstva. V dennej modlitbe za vás všetkých vám žehnám a opäť pozývam k modlitbe aj za celú rodinu našej diecézy, lebo v rodine je stále sila i budúcnosť človeka i sveta. Mons. Stanislav Stolárik rožňavský biskup Biskupstvo Rožňava TK KBS Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik pozýva k 40 dňovej pobožnosti „Nazaretského domu“. Ohlásil ju v novom slove pastiera, ktoré dostalo názov „V rodine je stále sila a budúcnosť človeka i sveta

 • Photos from Redemptoristi's post
  at 3:00 pm by Redemptoristi

  Vo farnosti Dobrá Niva sa v minulom týždni uskutočnila obnova farských misí pod vedením P. Ivana Flimela CSsR. Nech ohlásené hojné vykúpenie povzbudzuje všetkých, ktorí sa na misiách zúčastnili!

 • CYKLOBUS VÁS ODVEZIE Z MESTA DO ŠTYROCH LOKALÍT Priaznivci cykloturistiky využili počas uplynulého víkendu možnosť odviezť seba...
  at 2:42 pm by Mesto Banská Bystrica

  CYKLOBUS VÁS ODVEZIE Z MESTA DO ŠTYROCH LOKALÍT Priaznivci cykloturistiky využili počas uplynulého víkendu možnosť odviezť seba aj svoje bicykle do obľúbenej cieľovej destinácie, z ktorej sa vydali na cyklopotulky. V sobotu sa mohli prepraviť na Donovaly a Strelníky, v nedeľu zasa na Malý Šturec a Šachtičky.🚵‍♂️ Ak ste cyklobus tento víkend nestihli, nevadí. Stále máte šancu využiť jeho služby. Premávať bude každú sobotu a nedeľu, ako aj v období sviatkov, a to až do konca septembra. Viac sa dozviete v reportáži🔽

 • Riaditeľ horskej služby: Najviac zachraňujeme Slovákov, fenomén českého turistu je predsudok
  at 2:40 pm by Ministerstvo vnútra SR

  PREČÍTAJTE SI ROZHOVOR S RIADITEĽOM HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY Horskí záchranári najčastejšie pomáhajú turistom zo Slovenska. Vo všeobecnosti je výstroj návštevníkov hôr na dobrej úrovni. Nie úplne adekvátna je však spôsobilosť ľudí, vedomosti a schopnosti, ako ho používať. To sú slová riaditeľa Horská záchranná služba Mareka Biskupiča pre Denník N. Dozviete sa tiež, že záchranná akcia sa rozbieha za každého počasia. Či je to v noci, v zime alebo v lete, záchranár nemôže povedať, že je unavený alebo že sa mu nechce. Boli už prípady, že sa akcia prerušila, keď hrozilo zasypanie veľkého počtu záchranárov. V horách funguje akýsi spôsob spolupatričnosti. Keď ľudia vidia zraneného, vedia, že to nie je ako v meste, že človek si zavolá sanitku a do 15 – 20 minút je pri ňom. Viac ⬇️⬇️⬇️ Archetyp nezodpovedného českého turistu v slovenských horách vznikol preto, že občas bývajú súčasťou väčších lavínových alebo pátracích akcií, o ktoré sa zaujímajú médiá. Podľa riaditeľa Horskej záchrannej služby MAREKA BISKUPIČA však vedú štatistiky zachraňovanýc...

 • JAR JE TU: DESATORO PRE KAŽDÉHO MOTORKÁRA EŠTE RAZ Čo je na začiatku motorkárskej sezóny dôležité? ℹ️V prvom rade si dôkladne ...
  at 2:28 pm by Polícia Slovenskej republiky

  JAR JE TU: DESATORO PRE KAŽDÉHO MOTORKÁRA EŠTE RAZ Čo je na začiatku motorkárskej sezóny dôležité? ℹ️V prvom rade si dôkladne skontrolujte technický stav motocykla a funkčnosť bŕzd, najlepšie v odbornom servise. Po zimnej pauze jazdite opatrnejšie, aby ste si znovu osvojili potrebné návyky na bezpečnú jazdu. Základ je vedieť brzdiť, klopiť a správne a včas zareagovať na krízové situácie. ❗️DESATORO MOTORKÁRA❗️ ✅Dodržujte maximálnu povolenú rýchlosť, ✅Nejazdite na motocykli pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, ✅Nepreceňujte svoje schopnosti, ✅Počítajte s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky, ✅Aj keď ste na hlavnej ceste, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami, ✅Predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné, ✅Nepredchádzajte iné vozidlá sprava a nekľučkujte medzi nimi, ✅Počas jazdy používajte riadne upevnenú ochrannú prilbu a ochranný odev, ✅Berte do úvahy kvalitu vozovky, jej fyzikálne parametre a jazdné vlastnosti motocykla, ✅Buďte ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

 • A post from Ministerstvo životného prostredia SR
 • 📖 Literárna pozvánka 📚utorok 1️⃣7️⃣.5️⃣. ⏰ o 17:00 hod.⏳Vihorlatská Knižnica Humenné 👥 začínajúci autori z Humenného 🧠 😱 Vili...
  at 1:22 pm by Mesto Humenné - MsÚ

  📖 Literárna pozvánka 📚utorok 1️⃣7️⃣.5️⃣. ⏰ o 17:00 hod.⏳Vihorlatská Knižnica Humenné 👥 začínajúci autori z Humenného 🧠 😱 Viliam Kovaľ - veršovaná dráma 🤫 Ján Račko - básnická zbierka 🥰

 • Za prínos v teológii ocenili v Budapešti slovenského biskupa Jozefa Haľka
  at 1:20 pm by TK KBS

  Bratislavský pomocný Biskup Jozef Haľko si dnes v Budapešti prevzal od Spolku sv. Štefana ocenenie Stephanus. Za prínos v teológii mu cenu odovzdal primas Maďarska a arcibiskup Ostrihomu-Budapešti, kardinál Péter Erdő. Urobil tak na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo v budove spolku na Katolíckej univerzite Petra Pázmaya v Budapešti. „Ocenenie si veľmi vážim. Predstavuje ocenenie za teologické knihy, ktoré vyšli v slovenskom a neskôr aj v maďarskom jazyku. Stali sa mostom našich vzťahov, i mostami na ceste k Bohu a k človeku,“ vysvetlil Mons. Jozef Haľko. Laudátio k ocenenému biskupovi predniesol prof. Štefan Käfer, zakladateľ Katedry slovakistiky na Katolíckej univerzite Petra Pázmaya v Budapešti. Na slávnosti sa zúčastnili viacerí biskupi a členovia akademického a spoločenského života. Okrem biskupa Haľka si prevzal cenu aj Dr. Kornel Szovák za prínos v literatúre. TK KBS Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko si v Budapešti prevzal od Spolku sv. Štefana ocenenie Stephanus. Za prínos v teológii mu cenu odovzdal primas Maďarska a arcibiskup Ostrihomu-Budapešti, kardinál Péter Erdő. Urobil tak na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo na Katol....

 • AKTUÁLNE: NAKA ZADRŽALA A OBVINILA Š.H. Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry zadržal osobu Š.H. a obvinil ju z trestného ...
  at 1:20 pm by Polícia Slovenskej republiky

  AKTUÁLNE: NAKA ZADRŽALA A OBVINILA Š.H. Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry zadržal osobu Š.H. a obvinil ju z trestného činu schvaľovania trestného činu a extrémistickeho trestného činu. Momentálne vykonávame zaisťovacie úkony. Bližšie informácie poskytneme hneď ako to procesná situácia dovolí.

 • Photos from Mesto Humenné - MsÚ's post
  at 1:07 pm by Mesto Humenné - MsÚ

  👁 Príďte sa pozrieť 👀 na diamanty, lávu a pozostatky z dna mora Tethys 🌎 ⏰ do 3️⃣1️⃣.9️⃣.⏳ Humenský kaštieľ 🏰 https://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Z-HLBIN-ZEME-Diamanty-lava-ci-pozostatky-z-dna-mora-Tethys/

 • Photos from Žilinský Samosprávny Kraj's post
  at 1:00 pm by Žilinský Samosprávny Kraj

  🏰HRAD STREČNO POZÝVA NA DEŇ DETÍ A OTVORENIE SEZÓNY 👧 Považské múzeum v Žiline, Hrad Strečno pozýva na slávnostné otvorenie sezóny a Deň detí, ktoré sa uskutočnia 29. mája. Malých i veľkých čaká deň plný hier a zábavy. Od 10. do 17.00 vystúpia sokoliari sv. Bavona, skupina historického šermu Vir Fortis, členovia združenia Cech Terra de Selinan, detský folklórny súbor Lieska – SZUŠ Anima Libera, divadlo Saša Jaša a Saša Bela, chýbať nebudú historické remeslá či ochutnávka stredovekej kuchyne. #strategia22+ #zilinskykraj22+ #kultura22+

 • ROZPIS UMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV 🧹 Jarné upratovanie pokračuje na Čermáni. Kontajner bude na stanovište dovezený ...
  at 1:00 pm by Mesto Nitra

  ROZPIS UMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV 🧹 Jarné upratovanie pokračuje na Čermáni. Kontajner bude na stanovište dovezený o 12:00 a odvezený o 20:00. 🔵 ČERMÁŇ streda 18. 5. 🔹 Priechodná x Golianova 🔹 Jána Mrvu x Hurbanova 🔹 Ľudovíta Čuláka x M. S. Trnavského 🔹 Červeňova x Galbavého 🔹 Hlboká x Potravinárska 🔹 Slnečná - ku garážam Pod Borinou štvrtok 19. 5. 🔹 Čulenova č. 15 x Michala Lukniša 🔹 Dolnočermánska x Tehelná 🔹 Tehelná č. 90 🔹 Hlboká č. 41 🔹 Hattalova x Tajovského x Hanulova 🔹 Hlboká č. 63 piatok 20. 5. 🔹 Tajovského x Červeňova 🔹 Bottova x Južná 🔹 Slnečná x Urbánkova x Kavcova 🔹 Kostolná x Priechodná 🔹 Voľná plocha nad Maticou slovenskou 🔹 Železničiarska - oproti č. 32 Inštrukcie a informácie o ďalších termínoch nájdete tu: https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32837

 • ROZBIEHAME PROJEKT SO ZAMERANÍM NA RODINNÉ SÚDY ⚖️ Nový projekt je zameraný na rodinné súdy. Bude na nich pôsobiť koordináto...
  at 12:58 pm by Ministerstvo spravodlivosti SR

  ROZBIEHAME PROJEKT SO ZAMERANÍM NA RODINNÉ SÚDY ⚖️ Nový projekt je zameraný na rodinné súdy. Bude na nich pôsobiť koordinátor, ktorý nie je sudcom. Jeho úlohou je identifikovať a riešiť spory, ktoré sa týkajú detí a pri ktorých existuje šanca, aby sa rodičia dohodli. Aj o tomto projekte hovorila ministerka v podcaste Televízia JOJ 24. Celý podcast nájdete na 👉 https://plus.noviny.sk/24podcast/681467-starostlivost-o-deti-po-rozvode?fbclid=IwAR1ldCCXMRaklmUMmGfuK7tWd9qD4Zl-ZHksgX71HUJ6QaUMNkM-053dybw

 • Plán údržby verejnej zelene – kosenie na rok 2022
  at 12:55 pm by Mesto Rožňava

  Plán údržby verejnej zelene - kosenie 20. týždeň Plán kosenia 20. týždeň ...

 • Mesto Martin upozorňuje, že v utorok 17.05.2022 bude v prípade priaznivého počasia prebiehať kosba na uliciach Šoltésovej, J. Ma...
  at 12:49 pm by Martin - oficiálna stránka mesta

  Mesto Martin upozorňuje, že v utorok 17.05.2022 bude v prípade priaznivého počasia prebiehať kosba na uliciach Šoltésovej, J. Martáka a Uzlovskej.

 • Občianske zhromaždenie otvárame pre všetkých Trnavčanov | Trnava
  at 12:48 pm by Mesto Trnava

  Stráviť dva podvečery a celú sobotu debatou o zmene klímy? Je to dosť, my vieme. Nie každý má možnosť či chuť venovať toľko voľného času, hoci ide o záslužnú činnosť. 🤷 Rozhodli sme sa preto rozšíriť prihlasovanie na občianske zhromaždenie z obyvateľov vyžrebovaných ulíc na všetkých Trnavčanov. Vďaka tomu sa môžu pridať aj tí, čo majú záujem, pôvodne sa však nemohli kvôli prísnejším pravidlám prihlásiť. Tak teraz už stačí len vyplniť do 18. mája online dotazník alebo sa nahlásiť telefonicky. 🙋‍♀️ Viac info nájdete v odkaze nižšie. Oficiálna stránka mesta Trnava.

 • 🔵NAŽIVO: Pomoc rodinám: Otázky a odpovede⬇️
  at 12:45 pm by Ministerstvo financií SR

  🔵NAŽIVO: Pomoc rodinám: Otázky a odpovede⬇️

 • Photos from Trnavský samosprávny kraj's post
  at 12:43 pm by Trnavský samosprávny kraj

  ✅ USPELI SME SO ŽIADOSŤOU O SPOLUFINANCOVANIE VÝSTAVBY TELOCVIČNE V DUNAJSKEJ STREDE 💪 Zapojili sme sa aj do druhej výzvy Fond na podporu športu, v ktorej sme uspeli s projektom vybudovania novej telocvične pri Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede. 📢 Telocvičňa sa stavia od januára a mala by byť dokončená ešte tento rok. 🍀 Bude pozostávať z dvoch častí, a to z hracej plochy a sociálneho zázemia, ktoré budú môcť využívať nielen študenti a pedagógovia školy, ale aj široká verejnosť. 💯 Celková cena stavebných prác bola stanovená na 8️⃣6️⃣7️⃣-tisíc eur, pričom sme z fondu získali viac ako 5️⃣2️⃣0️⃣-tisíc eur. 🟢 Projekt je súčasťou rozsiahleho plánu na rozvoj športovej infraštruktúry pri 13 župných stredných školách v hodnote viac ako 7 miliónov eur. ⚽ Nad tento rámec sme vyčlenili 6️⃣0️⃣0️⃣-tisíc eur na podporu ďalších dvoch projektov, ktoré tiež uspeli vo výzve. 👉 Ide o rekonštrukciu plavárne na Materiálovotechnologická fakulta Trnava (MTF) a o prekrytie ľadovej plochy v Mesto Dunajská Streda - Dunaszerdahely város. #spolutvorimekraj

 • SKOKAN REBRÍČKA: KOŠICKÁ ŽUPA JE JEDNA Z NAJTRANSPARENTNEJŠÍCH Veľký úspech, ktorý dokazuje, že kraj je pre svojich obyvateľov ...
  at 12:26 pm by Košický samosprávny kraj

  SKOKAN REBRÍČKA: KOŠICKÁ ŽUPA JE JEDNA Z NAJTRANSPARENTNEJŠÍCH Veľký úspech, ktorý dokazuje, že kraj je pre svojich obyvateľov otvorenejší. V rebríčku transparentnosti žúp od Transparency International sa Košický kraj v celkovom hodnotení umiestnil na 2. z 8. miest.🏆 Získal spolu 77% a skončil tak v tesnom závese – len o 3 percentá za najlepším krajom. Po dvoch rokoch sme sa posunuli o jedno miesto v tabuľke vyššie, čo však teší ešte viac, je to, že za celé volebné obdobie sme skokanom rebríčka. V roku 2017 sa župa ocitla na poslednom mieste.✅ Kde sú tromfy župy? 🎖️najviac, až 100%, získala v dopravnej politike, a to aj vďaka transparentnej súťaži na dopravcov. 🎖️vysoké hodnotenie získala aj v oblasti prístupu k informáciám, financií a verejnom obstarávaní i v predaji a prenájme verejného majetku 🎖️zlepšil sa aj spôsob prideľovania dotácií a grantov Rozhýbaný kraj dostal vysvedčenie. Snažíme sa, preto nás teší, že náš kraj je otvorenou a transparentnou samosprávou, ktorá napreduje v efektívnom hospodárení s verejnými prostriedkami.😉 Viac info https://transparency.sk/sk/zupy-za-pat-rokov-v-transparentnosti-poskocili/ #RozhybanyKraj

 • Photos from Mesto Humenné - MsÚ's post
  at 12:17 pm by Mesto Humenné - MsÚ

  🎨 S potešením 🎨 🐮 výstava insitného umenia + Daniel Fink🐥 ⏰ do 2️⃣0️⃣.7️⃣.⏳Humenský kaštieľ 🕌 https://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/S-POTESENIM-Insitne-umenie-spomienky-Daniela-Finka/

 • This content isn't available right now
  at 12:03 pm by Polícia Slovenskej republiky

  AUTENTICKÉ ZÁBERY: POLICAJNÝ ZÁSAH V PRÍPADE DROG Viac informácií nájdete na Polícia SR - Bratislavský kraj. When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

 • OBROVSKÝ ÚSPECH BRATISLAVSKEJ KRAJSKEJ KRIMINÁLKY V BOJI PROTI DROGÁM 👌 ➡️ Policajtom bratislavskej krajskej kriminálky na zák...
  at 12:00 pm by Polícia SR - Bratislavský kraj

  OBROVSKÝ ÚSPECH BRATISLAVSKEJ KRAJSKEJ KRIMINÁLKY V BOJI PROTI DROGÁM 👌 ➡️ Policajtom bratislavskej krajskej kriminálky na základe výbornej operatívno-pátracej činnosti prinieslo niekoľkomesačné intenzívne vyšetrovanie drogovej trestnej činnosti zaslúžený výsledok. V piatok (13.05.2022) v súčinnosti s policajtmi pohotovostného policajného útvaru zadržali dve osoby, ktoré na území Bratislavy sústavne predávali alebo bezodplatne poskytovali viacerým osobám omamné a psychotropné látky, najmä kokaín a pervitín. ➡️ Podľa doterajších informácií mal 25-ročný Marek minimálne od roku 2019 až do súčasnosti predávať alebo bezodplatne poskytovať pervitín a kokaín. Omamné a psychotropné látky mal prechovávať i v skladovom priestore v jednej z administratívnych budov v Bratislave. Na uvedenom mieste mal držať taktiež konope s hmotnosťou 148,41 g, čo zodpovedá 296 obvykle jednorazových dávok drogy. V osobnom motorovom vozidle zn. Renault mal prechovávať hrudkovitý materiál s obsahom kokaínu o hmotnosti 17,050 g, čo predstavuje minimálne 341 obvykle jednorazových dávok drogy. ➡️ 25-ročný Marek z Bratislavy si mal kokaín kupovať od 26-ročného Andreja taktiež z Bratislavy. Ten mal minimálne od mája roku 2020 do súčasnosti predávať alebo bezplatne poskytovať iným osobám prevažne kokaín, ktorý prechovával aj v jednom z bytom v druhom bratislavskom okrese. V uvedenom byte mal držať dva biele kvádre zalisovaného hrudkovitého materiálu s celkovou hmotnosťou 702,39 g, v ktorých bola zistená prítomnosť kokaínu. Toto množstvo predstavuje minimálne 9365 obvykle jednorazových dávok drogy. Menovaný mal doma zmiešavať kokaín s glutamínom a následne striekať acetónom, aby sa látka zlepila. Súhrnná cena popísaného množstva kokaínu nájdeného v byte obývanom 25-ročným Andrejom predstavuje hodnotu najmenej 56.191,20 ➡️ V rámci realizácie prípadu boli vykonané dve domové prehliadky, dve prehliadky motorových vozidiel, osobné prehliadky a prehliadky skladových priestorov, počas ktorých bolo zaistené aj ďalšie veľké množstvo látok, o ktorých je vzhľadom na vykonané dokazovanie odôvodnené predpokladať, že ide o kokaín, rastliny rodu Cannabis a psychotropné huby. Z uvedeného dôvodu bode po ukončení znaleckého skúmania celková hodnota zaistených omamných a psychotropných látok značne vyššia. ➡️ Pri zadržaní osoby 26-ročného Andreja bolo zaistené i motorové vozidlo zn. Mercedes Benz E 400, nakoľko je podozrenie že bolo zadovážené z finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti, taktiež finančná hotovosť vo výške 21.200,-€, o ktorej sa vyjadril, že časť z nej pochádza z obchodovania s kokaínom. ➡️ Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Bratislave vzniesol obvinenie 25-ročnému Marekovi a 26-ročnému Andrejovi zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov ich držania a obchodovania s nimi, a spracoval návrh na ich väzobné stíhanie. ➡️ Dnes (16. 05. 2022) boli obvinené osoby vzaté Okresným súdom Bratislava II do väzby. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí 25-ročnému Marekovi trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov a 26-ročnému Andrejovi na pätnásť až dvadsať rokov.

 • ❗ UPOZORŇUJEME NA CVIČNÝ LET STÍHACÍCH LIETADIEL ❗ Upozorňujeme verejnosť, že v rámci plánovaných letov dnes cca o 15.00 h nad ...
  at 11:57 am by Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

  ❗ UPOZORŇUJEME NA CVIČNÝ LET STÍHACÍCH LIETADIEL ❗ Upozorňujeme verejnosť, že v rámci plánovaných letov dnes cca o 15.00 h nad územím Sliač – Liptovský Mikuláš – Javorina – Kysak – Tisovec – Sliač budú prelietavať nadzvukové stíhacie lietadlá MiG–29. Je možné, že sa v danej oblasti vyskytne rázová vlna - silný zvuk podobný výbuchu, ktorý bude spôsobený prekonaním rýchlosti zvuku stíhacími lietadlami. Ide o plánovaný cvičný let a nemá súvis so situáciou na Ukrajine. Ministerstvo obrany sa touto cestou ospravedlňuje všetkým dotknutým občanom za nepríjemnosti spôsobené nevyhnutnými cvičnými letmi, ktoré zároveň zvyšujú pripravenosť Ozbrojených síl SR. #ossr #vzdusnesily #mig #upozornenie #vycvik

 • Nový svätec Titus Brandsma - vzor pre novinárov v temných časoch
  at 11:37 am by TK KBS

  Karmelitánsky kňaz, teológ, novinár a spisovateľ Titus Brandsma sa pred Druhou svetovou vojnou dôrazne postavil proti nacistickým rasovým zákonom namiereným proti Židom, čo hrdinsky zaplatil vlastným životom. Už v roku 1985 ho ako mučeníka blahorečil sv. Ján Pavol II. Po vyše 36 rokoch, v nedeľu 15. mája 2022, mu Cirkev priznala titul svätosti kanonizačným výrokom pápeža Františka. Páter Titus Brandsma bol zatknutý v januári 1942, po napadnutí Holandska Nemeckom. Nacisti mu prisľúbili pokojný život v kláštore, ak sa verejne vyjadrí, že katolícka tlač by mala uverejňovať nacistickú propagandu. Karmelitánsky kňaz to odmietol, za čo bol vystavený útrapám a hladovaniu v koncentračnom tábore Dachau. Zomrel po injekcii kyseliny karbolovej 26. júla toho istého roku. Mal 61 rokov. Odvaha vzoprieť sa propagande Holandské veľvyslanectvo pri Svätej stolici v týchto dňoch vzdalo hold svojmu krajanovi aj formou sympózia. Aké miesto má dnes sv. Titus Brandsma v sekularizovanej holandskej spoločnosti? Veľvyslankyňa Holandska pri Svätej stolici Caroline Weijers v rozhovore pre Vatican News odpovedá: „Titus Brandsma je človek mnohých talentov. Ako kňaz sa inšpiroval karmelitánkou sv. Teréziou z Avily. Mal mimoriadne pozitívny postoj k životu. Ako mysliteľ, filozof a mystik intelektuálne prispel do spoločenskej diskusie. Ako profesor a rektor Katolíckej univerzity v Nijmegene, ktorá bola založená v roku 1923, prispel ku katolíckej emancipácii v Holandsku. Ako novinár bol aktívny slovom a bezpochyby aj činom, keď vystupoval proti národnosocialistickej ideológii a norimberským rasovým zákonom, obhajoval slobodu tlače a počas okupácie Holandska navštevoval redakcie rozličných katolíckych periodík, aby ich podnecoval nepublikovať propagandu. Keď sa pozrieme späť, všetky tieto aspekty z neho určite urobili osobitného hrdinu odboja. Jeho odvaha a vytrvalosť sú inšpirujúce pre mnohých na celom svete a určite aj v Holandsku. Viera, nádej a láska, vlastnosti, ktoré Titus stelesňoval, sú dôležité nielen pre katolíkov, kresťanov či veriacich, ale pre všetkých ľudí dobrej vôle.“ Sympózium s názvom „Titus Brandsma: Výzvy pre žurnalistiku v temných časoch“ zorganizovalo Nizozemské veľvyslanectvo pri Svätej stolici v spolupráci so Združením novinárov akreditovaných pri Vatikáne. Dejiskom podujatia bolo 10. mája Medzinárodné centrum sv. Alberta sídliace v dome, kde sv. Titus žil počas svojich štúdií v Ríme. Kandidát na patróna žurnalistov Na spomenutom sympóziu zaznel aj návrh vyhlásiť sv. Titusa Brandsmu za patróna novinárov. Vicepostulátor kauzy svätorečenia P. Fernando Millán Romeral, ktorý je autorom knihy o tomto svätcovi s názvom „Odvaha pravdy“ a v súčasnosti pracuje na ešte rozsiahlejšom životopise, to komentuje takto: „Pre niektorých to bolo prekvapenie, pretože si mysleli, že už je spolupatrónom novinárov spolu so svätým Františkom Saleským. Sám Ján Pavol II. ho nazval „mučeníkom slobody tlače“. Je pekné, že novinári túto požiadavku predkladajú. Spomínam si, že ako mladík som prišiel do Ríma na blahorečenie a zarazilo ma, že správa v novinách začínala slovami: „Dnes jeden z našich kolegov vystúpil na slávu oltárov“. Je to zdravá hrdosť byť novinárom. Dúfam, že táto žiadosť bude úspešná.“ Toľko slová životopisca svätého Holanďana Titusa Brandsmu, Fernanda Millána Romerala, ktorý pre vatikánske médiá pripomenul viacero aspektov jeho svätosti a jeho životného odkazu: oddanosť karmelitánskej mystike, podporovanie ľudských práv a sociálnej spravodlivosti, úsilie o posilnenie mieru s varovným hlasom na predídenie vojne, pedagogická a akademická služba ako rektor na katolíckej univerzite v Nijmegene, pastoračná starostlivosť o talianskych imigrantov v Holandsku, ekumenizmus, ale aj propagovanie jazyka esperanto na vytváranie mostov medzi kultúrami. Pre zaujímavosť možno spomenúť, že záľuba pre esperanto charakterizovala aj ďalšiu veľkú osobnosť podobného formátu, poľského mučeníka sv. Maximiliána Kolbeho z rehole minoritov, ktorý rovnako spečatil svoje svedectvo smrťou v nacistickom koncentračnom tábore. Vatican News TK KBS Karmelitánsky kňaz, teológ, novinár a spisovateľ Titus Brandsma sa pred Druhou svetovou vojnou dôrazne postavil proti nacistickým rasovým zákonom namiereným proti Židom, čo hrdinsky zaplatil vlastným životom. Už v roku 1985 ho ako mučeníka blahorečil sv. Ján Pavol II. Po vyše 36 ...

 • Tlačová konferencia k téme: Podpora MŽP SR pre obce v prostredí karpatskej divočiny
  at 11:31 am by Ministerstvo životného prostredia SR

  Tlačová konferencia k téme: Podpora MŽP SR pre obce v prostredí karpatskej divočiny

 • Photos from Žilinský Samosprávny Kraj's post
  at 11:30 am by Žilinský Samosprávny Kraj

  🍀MLÁDEŽ Z ORAVY POMÁHALA ČISTIŤ ŽILINSKÝ KRAJ. ĎAKUJEME 🙋‍♀️ Oravská knižnica a mladí ľudia z neformálneho mládežníckeho parlamentu Teens for_town sa v rámci iniciatívy ♻️„Vyčistíme spolu kraj“ spoločne zapojili do čistenia mesta Dolný Kubín a vyzbierali niekoľko vriec odpadu. Ďakujeme vám! 😊 #ZAcistykraj #vzdelavanie22+ #zilinskykraj22+ #rokmladeze Oravská knižnica Antona Habovštiaka Sekcia pre mládež ŽSK

 • Aplauz nie je samozrejmosťou, pandémia nás naučila vážiť si divákov
  at 11:20 am by Slovenské národné divadlo

  🎙 O pripravovanom koncerte Čarovné noci, ktorý uvedieme v piatok 20. mája, sa zhováral dramaturg Opery SND Jozef Červenka s dirigentom Robertom Jindrom a herečkou, členkou Činohry SND Božidarou Turzonovovou, ktorá sa na koncerte predstaví ako Hlas sna. 🎟 Vstupenky bit.ly/ČarovnéNoci_SND 🎧 Prajeme vám príjemné počúvanie! Podcast SND Sme národné s Božidarou Turzonovovou a dirigentom Robertom Jindrom o koncerte Čarovné noci.

 • Už zajtra sme pre vás pripravili skvelé divadelné predstavenie Vek je len číslo. 🤩Tešíme sa na vás o 18:00 v Stredisku kultúry n...
  at 11:18 am by Stredisko kultúry BA Nové Mesto

  Už zajtra sme pre vás pripravili skvelé divadelné predstavenie Vek je len číslo. 🤩Tešíme sa na vás o 18:00 v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21. 🤝🤗 🔴 VSTUP JE VOĽNÝ 🔴 ℹ Tragikomédia zo života bývalých hercov žijúcich spoločne v jednom seniorskom dome. Spomienky na umelecký život, lásky a nostalgia za slávou a bohatým životom. Príbeh však nie je o zatrpknutých priateľoch, ale ľuďoch s pocitom radosti z maličkostí každého dňa.

 • This content isn't available right now
  at 11:15 am by Košice - Mesto Košice

  🏒🥅 ŠAMPIONÁTOVÁ ATMOSFÉRA ČAKÁ NA FANÚŠIKOV V HOKEJOVOM MESTEČKU V KFA Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sú v plnom prúde. Fanúšikovia a nadšenci hokeja môžu na veľkoplošnej obrazovke na VIP parkovisku 🅿️ v Košická Futbalová Aréna sledovať zápasy Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji počas všetkých hracích dní šampionátu. 👍 Dnes naši hokejoví reprezentanti nastúpia na ľadovú plochu proti Kanade. 🇨🇦 Duel štartuje od 15:20 hod., my sa na vás tešíme už od 14:00 hod. 👍 👉 Informácie nájdete zverejnené aj v evente: https://fb.me/e/2cS10zguq When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

V prípade, že si chcete prečítať viacej správ kliknite tu…

Fehérváry je už v Helsinkách: Cítim sa fajn, stále mám dosť šťavy

S Martinom Fehérvárym, našou čerstvou posilou na MS vo Fínsku, sme sa zhovárali krátko po pripojení k tímu v helsinkom hoteli 🎥⬇️ V pondelok krátko po štrnástej popoludní helsinského času pristál na miestnom letisku, vybavil si mediálne povinnosti a zamieril do hotela, v ktorom je ubyto... Autor správy, foto a správu publikoval Hockey Slovakia on Facebook Zdroj Read More

Tím #WU16 sa o pár dní predstaví na UEFA Development turnaji v Srbsku. Súperkami našich dievčat budú domáce futbalistky, Maďarsk…

Tím #WU16 sa o pár dní predstaví na UEFA Development turnaji v Srbsku. Súperkami našich dievčat budú domáce futbalistky, Maďarsko a Bosna a Hercegovina. Viac info: futbalsfz.sk/nominacie/ Ženský futbal na Slovensku #uefaDevelopmentturnaj Autor správy, foto a správu publikoval Slovenský futbalový zväz on Facebook Zdroj Read More

Vychutnajte si ešte raz góly MARTINA REGÁLIHO, ⚽️ ALEXANDRA MOJŽIŠA ⚽️ a TOMÁŠA BOBČEKA, ⚽️ vďaka ktorým sme vyhrali v Dunajskej…

Vychutnajte si ešte raz góly MARTINA REGÁLIHO, ⚽️ ALEXANDRA MOJŽIŠA ⚽️ a TOMÁŠA BOBČEKA, ⚽️ vďaka ktorým sme vyhrali v Dunajskej Strede 3:2 👍 a rozhodli o zisku ligového striebra. 🥈 🤩 V sobotu o 17:00 to spolu oslávime na štadióne! 🤩 📹 VOYO Autor správy, foto a správu publikoval MFK Ružomberok on Facebook Zdroj Read More

Photos from Mesto Humenné – MsÚ’s post

🎨 S potešením 🎨 🐮 výstava insitného umenia + Daniel Fink🐥 ⏰ do 2️⃣0️⃣.7️⃣.⏳Humenský kaštieľ 🕌 https://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/S-POTESENIM-Insitne-umenie-spomienky-Daniela-Finka/ Autor správy, foto a správu publikoval Mesto Humenné...

Čo kam patrí? Nie je polystyrén ako polystyrén

💚 Čo kam patrí? ♻️ hravé eko videá ✅ 💹 Humenčania separujú viac 🌐 https://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/CO-KAM-PATRI-Humencania-separuju-viac/ https://www.youtube.com/watch?v=YrfUKOj8_-I&list=PLUFXTlrPswPbCv_KBi7diILnlWRl4GBRF&index=2 Objednáš si domov jedlo, dobre sa naješ a potom...

Photos from Mesto Humenné – MsÚ’s post

🇸🇰 Detská dielňa / Дитяча майстерня 🇺🇦 🐝včelie plásty ako poličky🐝 😍 NERV platforma 🤩 https://www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Detska-dielna-vcelie-plasty-ako-policky/ Autor správy, foto a správu publikoval Mesto Humenné -...