ZBER ELEKTROODPADU 🖥️🎛️📠📱 🟡 1, Elektroodpad môžete kedykoľvek bezplatne odovzdať 𝗡𝗔 𝗢𝗕𝗢𝗖𝗛 𝗭𝗕𝗘𝗥𝗡𝗬́𝗖𝗛 𝗗𝗩𝗢𝗥𝗢𝗖𝗛 v meste – na Jánoší…

ZBER ELEKTROODPADU 🖥️🎛️📠📱 🟡 1, Elektroodpad môžete kedykoľvek bezplatne odovzdať 𝗡𝗔 𝗢𝗕𝗢𝗖𝗛 𝗭𝗕𝗘𝗥𝗡𝗬́𝗖𝗛 𝗗𝗩𝗢𝗥𝗢𝗖𝗛 v meste – na Jánošíkovej ulici alebo v Považskom Chlmci. Podmienkou...