www.mfsr.sk

KLAME V. REMIŠOVÁ, ALEBO ÚHP? Ešte raz sa vrátim k sťahovaniu Remišovej ministerstva, kde nielenže ušila tender na mieru jednej finančnej skupine, ale podpísala zmluvu,...