💧 PITNÁ VODA A VEREJNÁ KANALIZÁCIA BUDÚ DOSTUPNEJŠIE PRE ĎALŠIE OBCE A MESTÁ Ministerstvo vnútra spravuje časť eurofondov, ktor…

💧 PITNÁ VODA A VEREJNÁ KANALIZÁCIA BUDÚ DOSTUPNEJŠIE PRE ĎALŠIE OBCE A MESTÁ

Ministerstvo vnútra spravuje časť eurofondov, ktoré zlepšujú technické vybavenie obcí a miest s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Upravili sme podmienky výzvy zameranej na dobudovanie inžinierskych sietí. Chceme tak zvýšiť dostupnosť pomoci EÚ pre viac obcí. 🇪🇺

Hlavné zmeny vo výzve, prostredníctvom ktorej sa samosprávy môžu uchádzať o podporu cez Operačný program Ľudské zdroje:

💧 Rozšírenie zoznamu oprávnených žiadateľov, teda obcí
💧 Nulové spolufinancovanie zo strany obcí
💧 Zvýšenie pomeru oprávnenosti výdavkov do oblastí mimo MRK na 1:1
💧 Zrušenie horného stropu celkových oprávnených výdavkov pre obce s 1000 a viac obyvateľmi z MRK

💬„Cieľom zmeny výzvy je otvoriť možnosť zapojiť sa do zabezpečenia odvádzania a čistenia odpadových vôd a zlepšovania dostupnosti bezpečnej pitnej vody pre väčší počet miest a obcí a tým aj pre väčší počet obyvateľov z prostredia MRK, a prispieť tak k integrácií vylúčených skupín obyvateľstva do spoločnosti. Preto pevne verím, že touto zmenou bude výzva pre žiadateľov prijateľnejšia a dostupnejšia,“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR Adela Danišková.

ℹ VIAC
https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=rozsirujeme-zoznam-opravnenych-obci-a-zlepsujeme-podmienky-vyzvy-zameranej-na-budovanie-kanalizacneho-systemu-a-pristupu-k-pitnej-vode

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *