💪 NOVÉ KOMUNITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY VĎAKA IROP V OKRESE TRENČÍN 👨‍🦼 👨‍🦳 Sociálne služby a život ako v rodine prinesie premena veľk…

💪 NOVÉ KOMUNITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY VĎAKA IROP V OKRESE TRENČÍN 👨‍🦼

👨‍🦳 Sociálne služby a život ako v rodine prinesie premena veľkokapacitného pobytového Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce na zariadenie komunitného typu. Tento cieľ chce Trenčiansky kraj dosiahnuť do jesene 2023 s podporou viac ako 4,6 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Veronika Remišová
💭 Ide o ďalší príklad zmysluplného využitia eurofondov. Prostriedky z IROP, ktorý riadi naše ministerstvo, klientom zariadenia umožnia dôstojný a nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí komunity, zabezpečia im súkromie a aj rôzne aktivity.

🏘 V štyroch lokalitách okresu Trenčín vybudujú s pomocou európskych zdrojov štyri bezbariérové „rodinné domy“. V každom dome majú byť dva byty pre najviac šesť klientov. Vznikne tak osem „domácností“ spolu pre najviac 48 ľudí. Zároveň sa domov sociálnych služieb Adamovské Kochanovce zmení na centrum denných aktivít. Nové sociálne služby poskytne ambulantnou formou pre 30 klientov z pôvodného zariadenia a aj pre ďalších záujemcov.

Trenčiansky kraj získal 4 601 512 eur na projekt z výzvy na premenu sociálnych zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú. Vo výzve sa spolu rozdelilo takmer 33,9 milióna eur medzi 19 projektov.

Autor správy, foto a správu publikoval Za ľudí on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *