📣📣 Nové pravidlá pre prevádzku verejných vodovodov a kanalizácií 💦 ➡️ Kvalitná vodovodná a kanalizačná infraštruktúra zvyšuje k…

📣📣 Nové pravidlá pre prevádzku verejných vodovodov a kanalizácií 💦

➡️ Kvalitná vodovodná a kanalizačná infraštruktúra zvyšuje komfort obyvateľov a pomáha chrániť životné prostredie. Poslanci Národná rada Slovenskej republiky schválili v prvom čítaní dôležitú legislatívnu zmenu, ktorá ukladá nové práva a povinnosti pre vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií a tiež aj pre odberateľov pitnej vody a producentov odpadových vôd. Legislatívnu zmenu podporilo v prvom čítaní 99 poslancov parlamentu.

ℹ️✅ Podľa slov ministra životného prostredia Ján Budaj sa podmienky pre zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií neupravovali už 1️⃣2️⃣rokov – naposledy v roku 2009. „Za toto obdobie sa v prevádzke vodovodov a kanalizácií veľa zmenilo. Prax nám ukázala, že súčasné legislatívne ustanovenia nie sú dostatočne účinné, resp. sú nejednoznačné a vyžadujú si doplnenie alebo upresnenie,“ zdôraznil minister Budaj.

✅ Legislatíva prináša zmeny vo vlastníctve vodárenskej infraštruktúry. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy môže byť vlastníkom verejných vodovodov a kanalizácií akákoľvek právnická osoba, ktorá má sídlo v Slovenskej republike a je bezúhonná. V praxi to však prinieslo problémy a nedostatočnú ochranu verejného záujmu. Ide napríklad o prípady, keď investor vybuduje v obci niekoľko rodinných domov a inžinierske siete, ktoré sú napojené na existujúci už prevádzkovaný verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu. Túto infraštruktúru následne odpredá vlastníkom rodinných domov v rozpore so zákonom, podľa ktorého vlastníkmi nemôžu byť fyzické osoby. V horšom prípade investor zanikne, resp. nemá záujem starať sa o infraštruktúru, alebo si nevytvára účelovú finančnú rezervu na obnovu verejného vodovodu či kanalizácie.

ℹ️📣 Podľa návrhu novely zákona môžu byť vlastníkom vodárenskej infraštruktúry iba mestá a obce, prípadne ich združenia a právnické osoby, na ktorých podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú obce alebo združenia obcí, ako tzv. subjekty verejného práva pôsobiace vo verejnom záujme.

✅ Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ukladá povinnosť vlastníkom vodárenskej infraštruktúry vytvárať účelovú finančnú rezervu na ich nevyhnutnú obnovu. Vytváraním podmienok pre pripojenie ďalších producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu sa predpokladá zníženie znečistenia podzemných a povrchových vôd nelegálnym vypúšťaním odpadových vôd z netesných žúmp. „Ide o pozitívne vplyvy na životné prostredie v oblasti vôd. Slovenské má obrovské bohatstvo v podobe zásob podzemnej vody a je našou povinnosťou ho chrániť,“ podčiarkol minister.

#mzpsr #nrsr #janbudaj #novelazakona #zakon #novela #zivotneprostredie #kanalizacia #verejnevodovody #infrastruktura

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *