🖋️ Alexandra Pivková 📜 Dnes sme v NR SR schválili veľmi dôležitý zákon o opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorý som…

🖋️ Alexandra Pivková
📜 Dnes sme v NR SR schválili veľmi dôležitý zákon o opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorý som spolupredkladala.

♻️ Predmetný zákon reaguje na dlhodobý a nedoriešený problém aplikačnej praxe, a tým je zabezpečenie refundácie prostriedkov vynaložených z verejných zdrojov na sanovanie nehnuteľností v súkromnom vlastníctve. V súčasných podmienkach sa pomerne často stáva, že mnohé bývalé priemyselné podniky, na pozemkoch ktorých sa nachádza environmentálna záťaž, nemajú pôvodcu environmentálnej záťaže, rovnako v prípade týchto záťaží nie je určená povinná osoba. Z uvedeného dôvodu sa zodpovedným subjektom za stav a sanáciu environmentálnej záťaže stáva štát prostredníctvom príslušného ministerstva.

Cieľom schváleného návrhu je vytvoriť efektívny mechanizmus, ktorým by bolo možné zabezpečiť návratnosť finančných prostriedkov, ktoré boli vynaložené na sanáciu environmentálnej záťaže. Za uvedeným účelom bude mať príslušné ministerstvo ako záložný veriteľ oprávnenie pri prvom prevode sanovanej nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu spočívajúcu v rozdiele medzi trhovou cenou sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaní sanácie.

Autor správy, foto a správu publikoval Za ľudí on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.