“Európa vymiera

“Európa vymiera. Nerodia sa nové deti, pretože tu je pretlak LGBTI. A zvláštne je, že pri bielej rase.” Autorka výroku: Martina Šimkovičová foto: Martin Baumann...