AJ MY SME MF SR

AJ MY SME MF SR

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO – aj to je inštitúcia, ktorá spadá pod Ministerstvo financií. V dnešnej časti rubriky „AJ MY SME MF SR“ sa pozrieme na ňu bližšie.

🏦Finančné riaditeľstvo SR je rozpočtovou organizáciou zapojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií. Sídli v Banskej Bystrici, ale svoju pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky.

💰Zaradením patrí pod FINANČNÚ SPRÁVU, ktorá je verejnosti známa. Funguje od roku 2012, kedy vznikla spojením daňovej a colnej správy. Jej hlavným poslaním je efektívne spravovať a vyberať dane a clá, napĺňať príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a EÚ, a chrániť ekonomické záujmy štátu.

Finančnú správu tvorí:
📎9 daňových úradov
📎9 colných úradov
📎Finančné riaditeľstvo SR
📎Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS).

Finančná správa má na starosti hlavne:
📎Výber daní a poplatkov – vyberá dane a poplatky od fyzických a právnických osôb, čím zabezpečuje príjmy do štátneho rozpočtu.
📎Daňová kontrola – kontroluje dodržiavanie daňových predpisov a bojuje proti daňovým podvodom.
📎Poskytovanie informácií a poradenstva – poskytuje daňovníkom informácie o daňových a colných predpisoch a poradí im pri plnení ich daňových a colných povinností.
📎Dohľad nad pohybom tovaru – dozoruje dovoz a vývoz tovaru cez hranice Slovenska a kontroluje dodržiavanie colných predpisov.
📎Výber cla – vyberá clo z dovážaného tovaru.
📎Boj proti colným deliktom – bojuje proti pašovaniu a colným podvodom.
📎Chráni štátny rozpočet – je zodpovedná za ochranu štátneho rozpočtu pred daňovými podvodmi a colnými deliktmi.

💡Zaujímavosťou je, že Finančná správa má aj svoje vlastné Múzeum colníctva a finančnej správy, ktoré sa nachádza v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Pri prehliadke múzea možno vidieť ukážku colnej pracovne z tridsiatych rokov minulého storočia, uniformy či pracovné nástroje colníkov, ale aj predmety ako falšovaný tovar či falzifikáty, ktoré colníci zadržali.

🖱️Finančná správa je aktívna aj na sociálnych sieťach. Ak sa chcete o jej činnosti dozvedieť viac, navštívte jej profil na Facebooku: https://www.facebook.com/FinancnaSprava

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo financií SR on Facebook Zdroj Read More

Napíšte nám v prípade preklepu alebo chyby v článku. Ďakujeme

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *