DÁVAJTE POZOR, ČO ODHADZUJETE DO NÁDOB NA ZBER ODPADU Zber komunálneho odpadu patrí k náročným službám v meste nielen z hľadisk…

DÁVAJTE POZOR, ČO ODHADZUJETE DO NÁDOB NA ZBER ODPADU

Zber komunálneho odpadu patrí k náročným službám v meste nielen z hľadiska počtu každodenných úkonov, jeho vývozu v hustej premávke za každého počasia, ale aj z dôvodu potrebného obslužného personálu či techniky. V poslednom období sme zaznamenali niekoľko prípadov, keď boli do kontajnerov umiestnené horľaviny alebo stavebný odpad, ktoré spôsobili poškodenie samotnej nádoby, zberového vozidla i ďalších automobilov zaparkovaných v jej blízkosti.

Len pre predstavu, nedávny požiar zberového vozidla pri vývoze kovov spôsobil škodu na vozidle vo výške min. 50-tisíc eur. Nepríjemná udalosť sa stala aj v Radvani, keď sa vznietila nádoba na odpad a oheň sa rozšíril aj na okolité zaparkované vozidlá.

📍Pripomíname, že rôzne farby, laky, riedidlá, batérie či zvyšky hnojív a pesticídov má každý obyvateľ možnosť bezodplatne odovzdať v Zbernom dvore v Radvani alebo v spoločnosti DETOX na Zvolenskej ceste 139. Dvakrát do roka zabezpečujeme aj jeho mobilný zber.

📍K poškodeniu nádob či zberových mechanizmov dochádza aj v prípadoch, keď sú preťažené stavebným odpadom, ktorý v kontajneroch nemá čo hľadať. Stavebná suť, zvyšky tehál, tvárnic, betónu či kachličiek patria do Zberného dvora v Radvani. Obyvatelia môžu tento druh odpadu odovzdať na tomto mieste za poplatok 20 eur za jednu tonu, od pondelka do soboty.

Vyzývame obyvateľov, aby horľavý odpad alebo stavebný materiál do nádob neumiestňovali. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa pri nakladaní s komunálnym odpadom správajú zodpovedne a prispievajú tak k ochrane životného prostredia, krajšiemu a bezpečnejšiemu mestu.

Autor správy, foto a správu publikoval Mesto Banská Bystrica on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *